Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskich przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego

Termin: 30 września 2016 r.
Miejsce: Technopark Pomerania, Szczecin
Organizator: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje i działalność innowacyjną. Omówione również zostaną preferencyjne źródła zabezpieczeń dla dotacji i kredytów inwestycyjnych oraz zasady ich wykorzystania, w tym m.in. poręczenia Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydarzenie jest adresowane do kadry zarządzającej inwestycjami w przedsiębiorstwie.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Termin: 3 października 2016 r.
Miejsce: Sienna Training Centre, Warszawa
Organizator: Enterprise Europe Network przy PARP i KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK IF jako współorganizator wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” poświęcone instrumentom finansowym dla MŚP i programowi COSME w Polsce.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Termin: 10-12 października 2016 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

KPK IF zaprasza do udziału w VI Europejskim Kongresie MŚP. Wydarzenie skierowane do przedstawicieli sektora MŚP, świata nauki, polityki i gospodarki. Kongres porusza najistotniejsze kwestie dla sektora MŚP podzielone na 7 ścieżek tematycznych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

Termin: Termin: 12-14 października 2016
Miejsce: Świdnica
Organizator: Gmina Miasto Świdnica, Lokalna Organizacja Turystyczna, ITRP, PIT, Ministerstwo Sportu i Turystyki

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w Kongresie Turystyki Polskiej. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych i gospodarczych świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 18 października 2016 roku
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE.

Informacje o wydarzeniu

XII Forum IPBBS

Termin: 21 października 2016 roku
Miejsce: Hotel Mercure, ul. Złota 48/54 Warszawa

Wydarzenie dla przedsiębiorców z branży biurowo- szkolnej, producentów, importerów, dystrybutorów i dealerów dostarczających produkty dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych. Zapraszamy na wystąpienie KPK ds. IF PUE pt. „Instrumenty Finansowe Programów Unii Europejskiej”.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Aktualności

Spotkanie nt. instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa

15 września 2016 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji z sektorów kultury i kreatywnych, poświęcone możliwościom współpracy w ramach instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Creative Europe Desk Polska, we współpracy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na pośredników finansowych Programu Kreatywna Europa 2014 – 2020 ogłoszony!

18 lipca 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) rozpoczął nabór kandydatów na pośredników finansowych w ramach Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF) programu Kreatywna Europa. Instytucje finansowe (np. banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp.) mogą ubiegać się o rolę Narodowych Pośredników Finansowych tego programu.

Czytaj dalej

Porozumienie ws. gwarancji dla sektorów kultury i kreatywnych

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosiły podpisanie porozumienia ws. instrumentu gwarancyjnego na rzecz przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Porozumienie otwiera drogę dla opublikowania przez EFI zaproszenia skierowanego do instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem klientów z tych sektorów, następnie zaś dla uruchomienia preferencyjnej oferty dla przedsiębiorców!

Czytaj dalej

Europejskie wsparcie doradcze bliżej polskich przedsiębiorców

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH).

Czytaj dalej

Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Pierwszy polski pośrednik leasingowy programów UE na lata 2014-2020 uruchamia preferencyjne finansowanie dla polskich firm. Nową ofertę przedstawiono na konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r.

Czytaj dalej

Instrumenty finansowe dla innowacyjnej gospodarki

Oferta wsparcia dla innowatorów była tematem konferencji „Finansujmy innowatorów! Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce”, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj dalej

KPK partnerem Europejskich Dni Pracodawcy

4-15 kwietnia 2016 r. to Europejskie Dni Pracodawcy. KPK ds. Instrumentów Finansowych weźmie udział w wydarzeniu, informując o preferencyjnej ofercie dla przedsiębiorców dostępnej w ramach programów UE. W zakresie wsparcia pracodawców KPK współpracuje z instytucjami publicznymi właściwymi ds. rynku pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami finansowymi dysponującymi preferencyjnym finansowaniem ze wsparciem UE.
Więcej o Europejskich Dniach Pracodawcy