Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 22 lutego 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 22 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Aktualności

Konferencja Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

KPK IF jako partner EBI w ramach ECDI w Polsce zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej dostępności oferty usług doradczych świadczonych w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego jak również możliwości pozyskania finansowania projektów sektora energetycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

Informacje o wydarzeniu:
Formularz rejestracyjny:

Czytaj dalej

Raport o polskich startupach i dostępie do finansowania

Z badania Startupy vs mikro i małe firmy o usługach finansowych 2017”, zrealizowanego w II Q 2017 przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej wynika, że najważniejszym źródłem finansowania inwestycji polskich startupów pozostaje kapitał własny (88%), a następnie kredyt bankowy (43%). Coraz większe znaczenie dla  przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą mają również środki unijne: 23% duże znaczenia przykłada do dotacji unijnych, 16% do kredytów bankowych  z gwarancją unijną, a 8% do pożyczek unijnych. Dzięki preferencyjnym warunkom wsparcia w formie instrumentów finansowych startupy mogą uzyskać finansowanie niedostępne dotąd na warunkach rynkowych ze względu na zbyt krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej, brak zdolności kredytowej, czy brak wystarczającego zabezpieczenia.  Młodzi przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia unijnego w postaci instrumentów finansowych, dobrze go oceniają.

Czytaj dalej

Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, poświęcona instrumentom wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów publicznych, realizowanych na szczeblu krajowym oraz europejskim z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Rozwoju, a wzięło w nim udział kilkuset przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji finansowych z całego kraju.

Czytaj dalej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE dla polskich firm. Jubileusz X-lecia KPK.

W 2007 roku Minister Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich powołały Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych dla MŚP Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który stał się zalążkiem, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj, krajowego centrum kompetencyjnego ds. instrumentów zwrotnych UE KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). KPK dzisiaj to 10 lat doświadczeń, animacja rynku o wartości prawie 12 miliardów złotych preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców przez ponad 120 pośredników finansowych pięciu sektorów finansowych, z których do tej pory skorzystało ponad 35 tysięcy przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Ministerstwo Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Partnerzy zapraszają do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, która odbędzie się w dn. 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Czytaj dalej