Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskich przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 6 grudnia 2016 r.
Miejsce: CPS przy ul. ul. Smolnej 4, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone ofercie preferencyjnego finansowania z programów UE oraz usługom i instrumentom rynku pracy.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Fundusze Unijne dla Firm

Termin: 7 grudnia 2016 r.
Miejsce: Hotel Angelo, Katowice
Organizator: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą aktualnej ofercie wsparcia finansowego polskich przedsiębiorców, możliwościom rozwoju MŚP orazwspółpracy nauki i biznesu. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli startupów oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój sektora MSP.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Środa z Funduszami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Termin: 7 grudnia 2016 r.
Miejsce: CPI (sala nr N035) przy ul. Żurawiej 3/5, Warszawa
Organizator: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Warszawa

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na konferencję poświęconą możliwościom wsparcia finansowego mazowieckich przedsiębiorców zainteresowanych przede wszystkim finansowaniem m.in: innowacji, działalności badawczo-rozwojowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 14 grudnia 2016 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia z Funduszy Europejskich przedsiębiorców na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Aktualności

KPK wyróżniony za działalność na rzecz polskich MŚP

Mamy przyjemność poinformować, że Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich został uhonorowany tytułem „Lidera Przedsiębiorczości 2016” w kategorii „Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość”.

1 grudnia br., podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, statuetkę wręczyli w im Kapituły Konkursu: Prezes Fundacji MŚP, Pan Edward Tomasz Połaski wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Panem Witoldem Słowikiem.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu organizowanego od 1994 roku, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Do takich instytucji zalicza się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IF Programów UE.

Czytaj dalej

Poradnik „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą – wydanie 6”

Wydawca poradnika: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Szanowni Przedsiębiorcy,
informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała nowe wydanie e-booka „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Poradnik gromadzi w jednej publikacji podstawowe informacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przedsiębiorców poszukujących sposobów na rozwój swoich firm.
Poradnik gromadzi także adresy wielu serwisów internetowych pomocnych w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, informacje o projektach szkoleniowych i instytucjach otoczenia biznesu dających przedsiębiorcom dostęp nie tylko do niezbędnej wiedzy, pomocy ekspertów, ale także przydatnych narzędzi ułatwiających nawiązanie pierwszych gospodarczych kontaktów.
Informacje o publikacji oraz adres dla pobrania.

Czytaj dalej

EIF zaprasza do składania ofert na zarządzanie funduszem-funduszy

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do składania ofert na zarządzanie paneuropejskim funduszem funduszy VC.

W ramach programu EIF dofinansuje fundusz/e funduszy inwestujące w przynajmniej 4 krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020 (w tym w przynajmniej 3 krajach UE). Maksymalny udział EIF w kapitalizacji funduszu funduszy wyniesie 25% i 300 mln euro.

Czytaj dalej

Unijny program wsparcia inwestorów prywatnych typu business angels w Polsce

W Polsce od kilku miesięcy realizowany jest nowy unijny program pilotażowy pn. Early Stage Investing Launchpad (ESIL), którego celem jest rozwój rynku aniołów biznesu.

27 października br. w Warszawie odbyła się konferencja rynku inwestorów prywatnych business angels zorganizowana w ramach unijnego programu ESIL. Organizatorami są Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz europejskie i krajowe organizacje aniołów biznesu w Polsce: Business Angels Europe, Cobin Angels i Grupa Inwestycyjna Meta. Konferencja była podzielona na część plenarną oraz warsztatową, podczas której przedstawiciele rynku aniołów biznesu otrzymali informację dot. możliwości inwestowania w innowacyjne start-upy.  

Czytaj dalej

Finansowanie dla VC/Aniołów Biznesu/Transferu Technologii – zaproszenie do składania ofert w ramach EFSI Equity Instrument!

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do składania aplikacji o finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zaktualizowano także zaproszenie do składania ofert w ramach Single EU Equity Financial Instrument.
Z unijnego finansowania mogą w efekcie skorzystać nie tylko fundusze PE/VC inwestujące na wczesnych etapach rozwoju lub na etapie ekspansji i wzrostu, ale także wehikuły transferu technologii, fundusze aniołów biznesu, fundusze social impact oraz fundusze funduszy zorientowane na wczesne etapy rozwoju i inwestujące w co najmniej kilku krajach.
Czytaj dalej

Spotkanie nt. instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa

15 września 2016 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji z sektorów kultury i kreatywnych, poświęcone możliwościom współpracy w ramach instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Creative Europe Desk Polska, we współpracy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na pośredników finansowych Programu Kreatywna Europa 2014 – 2020 ogłoszony!

18 lipca 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) rozpoczął nabór kandydatów na pośredników finansowych w ramach Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF) programu Kreatywna Europa. Instytucje finansowe (np. banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp.) mogą ubiegać się o rolę Narodowych Pośredników Finansowych tego programu.

Czytaj dalej

Porozumienie ws. gwarancji dla sektorów kultury i kreatywnych

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosiły podpisanie porozumienia ws. instrumentu gwarancyjnego na rzecz przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Porozumienie otwiera drogę dla opublikowania przez EFI zaproszenia skierowanego do instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem klientów z tych sektorów, następnie zaś dla uruchomienia preferencyjnej oferty dla przedsiębiorców!

Czytaj dalej