Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskich przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla chemii i energetyki

Termin: 26-28 października 2016 roku
Miejsce: Hala "Azoty" Kędzierzyn-Koźle, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
Organizator: Stowarzyszenie "Park Przemysłowy Metalchem"

KPK IF zaprasza do udziału w Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla chemii i energetyki. Wydarzenie skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, koncernów oraz instytucji naukowych z branży chemicznej i energetycznej. Podczas Konferencji przedstawione zostaną kierunki rozwoju chemii i energetyki oraz polskie technologie, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie i w Świecie.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Festiwal Innowacji i Technologii

Termin: 17-18 listopada 2016 r.
Miejsce: Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, Gliwice
Organizator: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na Festiwal Innowacji i Technologii, który poprzez swoją formułę wspiera i promuje nowe podejście do prowadzenia firmy, nowe metody edukacji, świeże, odmienne spojrzenie na kwestie biznesowe czy społeczne – ogólnie kieruje swoją ofertę zarówno do twórców, jak i odbiorców szeroko pojętych działań innowacyjnych.

Wydarzenie obejmuje w tym roku: IV Międzynarodowe Forum Innowacji oraz Międzynarodowe Targi IT.

Informacje o wydarzeniu

Konkurs „Lider Przedsiębiorczości 2016 Roku”

Termin: 1 grudnia 2016 rok
Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 w Warszawie
Organizator: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Konkurs organizowany jest od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczością, a kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz  samorządu terytorialnego.

Informacje o wydarzeniu

Aktualności

Unijny program pilotażowy „Early Stage Investing Launchpad” (ESIL Pilot)

Early Stage Investing Launchpad (ESIL) to program finansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Startup Europe”, realizowanej w zakresie „Planu działań  UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020r”. ESIL ukierunkowany został na edukację oraz rozwój środowisk inwestorów prywatnych typu anioł biznesu (Business Angels, BA) w wybranych państwach członkowskich, w których rynek ten dopiero rozwija się.

 

Czytaj dalej

Finansowanie dla VC/Aniołów Biznesu/Transferu Technologii – zaproszenie do składania ofert w ramach EFSI Equity Instrument!

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do składania aplikacji o finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zaktualizowano także zaproszenie do składania ofert w ramach Single EU Equity Financial Instrument.

 

Z unijnego finansowania mogą w efekcie skorzystać nie tylko fundusze PE/VC inwestujące na wczesnych etapach rozwoju lub na etapie ekspansji i wzrostu, ale także wehikuły transferu technologii, fundusze aniołów biznesu oraz fundusze funduszy zorientowane na wczesne etapy rozwoju i inwestujące w co najmniej kilku krajach.

Czytaj dalej

Spotkanie nt. instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa

15 września 2016 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji z sektorów kultury i kreatywnych, poświęcone możliwościom współpracy w ramach instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Creative Europe Desk Polska, we współpracy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na pośredników finansowych Programu Kreatywna Europa 2014 – 2020 ogłoszony!

18 lipca 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) rozpoczął nabór kandydatów na pośredników finansowych w ramach Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF) programu Kreatywna Europa. Instytucje finansowe (np. banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe itp.) mogą ubiegać się o rolę Narodowych Pośredników Finansowych tego programu.

Czytaj dalej

Porozumienie ws. gwarancji dla sektorów kultury i kreatywnych

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosiły podpisanie porozumienia ws. instrumentu gwarancyjnego na rzecz przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Porozumienie otwiera drogę dla opublikowania przez EFI zaproszenia skierowanego do instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem klientów z tych sektorów, następnie zaś dla uruchomienia preferencyjnej oferty dla przedsiębiorców!

Czytaj dalej

Europejskie wsparcie doradcze bliżej polskich przedsiębiorców

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH).

Czytaj dalej

Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Pierwszy polski pośrednik leasingowy programów UE na lata 2014-2020 uruchamia preferencyjne finansowanie dla polskich firm. Nową ofertę przedstawiono na konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r.

Czytaj dalej