National Contact Point

Financial Instruments of the European Union Programmes

promotes Polish financial institutions

Invitation to Events

Konferencja dot. EFSI, Horyzont 2020, COSME

Termin: 5 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone programom zarządzanym centralnie przez Komisję Europejską, w tym rekomendacjom dot. udziału polskich beneficjentów w programie COSME i Horyzont 2020.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w H2020

Termin: 12 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 Warszawa
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja i oferta Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020 oraz krajowe instrumenty umożliwiające wykorzystanie mechanizmów synergii m.in..: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w H2020

Termin: 12 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 Warszawa
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja i oferta Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020 oraz krajowe instrumenty umożliwiające wykorzystanie mechanizmów synergii m.in..: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Europejski Kongres Gospodarczy 2018

Termin: 14-16 maja 2018 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 19 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

News