National Contact Point

Financial Instruments of the European Union Programmes

promotes Polish financial institutions

Invitation to Events

Dzień Informacyjny LIFE 2018

Termin: 25.04.2018 r.
Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na dzień informacyjny nt. Programu LIFE, który jest jedynym programem unijnym w całości poświęconym finansowaniu projektów dot. ochrony środowiska i przyrody. W ramach tego programu można otrzymać środki finansowe z KE na blisko 100 tematów projektów. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Europejski Kongres Gospodarczy 2018

Termin: 14-16 maja 2018 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

News