Finansowanie dla beneficjentów

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

kpk_koloW ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty obrotowe
  • leasing
  • pożyczki
  • poręczenia kredytowe
  • finansowanie kapitałowe

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup środków transportu
 • finansowanie kontraktów

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE

Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE.
Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne: 1. dla małych i średnich przedsiębiorców, 2. dla innowatorów, 3. dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych, 4. finansowanie kapitałowe oraz 5. pożyczki dla dużych projektów.

1. Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Gospodarstwa KrajowegoW ramach programu COSME, 9 banków komercyjnych oraz kilkadziesiąt banków spółdzielczych oferuje preferencyjne kredyty do równowartości 150 tys. euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne u następujących pośredników:

 
POLFUND Fundusz Poręczeń KredytowychPośrednikiem finansowym programu COSME jest również POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki umowie zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, POLFUND udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach. Poręczenia mogą być użyte do zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych (w tym odnawialnych), leasingu finansowego, pożyczek oraz umów gwarancji, udzielanych przez współpracujące instytucje finansowe. Poręczenie może objąć do 80% kwoty transakcji (maksymalnie 528,8 tys. PLN), a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.
Opis oferty POLFUND

2. Finansowanie dla innowatorów

PKO LeasingPKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska) oferuje także preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 100 tys. – 4 mln zł (25 – 930 tys. EUR) jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających do 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacje o ofercie

3. Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Inicjatywa MikroPreferencyjne mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców oferuje Inicjatywa Mikro, pośrednik finansowy programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI„. Ofertę uruchomiono w grudniu 2015 r. i będzie ona aktywna do maja 2018 r. lub do wykorzystania środków. Finansowanie udostępniane przez pośrednika jest dostępne m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na skorzystanie z oferty bankowej, np. ze względu na niekorzystną historię kredytową.
Inicjatywa Mikro

Bank Pekao SABank Pekao SA uruchomił specjalną ofertę dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do dwóch lat) okresie działalności. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 80% gwarancją. Oferta będzie dostępna przez 5 lat lub do wyczerpania portfela preferencyjnego finansowania (łącznie 60 mln zł).
Informacja o ofercie

TISE S.A. TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%.
Opis produktu TISE

 

4. Finansowanie kapitałowe

W roku 2017 w Polsce po raz pierwszy zotała uruchomiona oferta finansowania kapitałowego w ramach instrumentów finansowych programów UE. Pierwsi dwaj pośrednicy to:

Innovation NestInnovation Nest II, fundusz venture capital inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa z branży oprogramowania B2B, znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Misją funduszu jest finansowanie najlepszych przedsiębiorców z Europy i wspieranie ich w rozwoju i wejściu na rynki światowe. Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Strona Innovation Nest II

Market One CapitalMarket One Capital (MOC) jest funduszem venture capital inwestującym w spółki z Polski i Europy, zajmujące się Marketplace (Saas based) oraz Software. Fundusz także skorzystał z finansowania EFI w ramach InnovFin Equity.
Strona Market One Capital

5. Finansowanie dla dużych projektów

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje szczegółowe.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje szczegółowe.