Finansowanie dla beneficjentów

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

kpk_koloW ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty obrotowe
  • leasing
  • pożyczki

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup środków transportu
 • finansowanie kontraktów

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne będzie także finansowanie kapitałowe (np. przez fundusze venture capital).

Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE

Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE.
Aktualna oferta obejmuje finansowanie: 1. dla małych i średnich przedsiębiorców, 2. dla innowatorów, 3. dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych oraz 4. dla dużych projektów.

1. Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Gospodarstwa KrajowegoW ramach programu COSME, 10 banków komercyjnych oraz dwie grupy banków spółdzielczych oferują preferencyjne kredyty do równowartości 150 tys. euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne u następujących pośredników:

PKO LeasingPKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska) w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości od 100 do 600 tys. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na udostępnieniu finansowania przedsiębiorcom uznawanym za bardziej ryzykownych (o krótkim czasie prowadzenia działalności, gorszym ratingu itp.), redukcji opłaty wstępnej, bądź na wydłużeniu okresu finansowania. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko.
Strona PKO Leasing

2. Finansowanie dla innowatorów

PKO LeasingPKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska) oferuje także preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 100 tys. – 4 mln zł (25 – 930 tys. EUR) jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających do 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacje o ofercie

3. Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Inicjatywa MikroPreferencyjne mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców oferuje Inicjatywa Mikro, pośrednik finansowy programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI„. Ofertę uruchomiono w grudniu 2015 r. i będzie ona aktywna do maja 2018 r. lub do wykorzystania środków. Finansowanie udostępniane przez pośrednika jest dostępne m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na skorzystanie z oferty bankowej, np. ze względu na niekorzystną historię kredytową.
Inicjatywa Mikro

Nest BankOd stycznia 2017 r. Nest Bank udostępnia preferencyjne finansowanie dla mikroprzedsiębiorców w ramach programu EaSI. Bank oferuje kredyty do wysokości 100 tys zł z obniżoną marżą, zerową prowizją oraz bez konieczności przedstawiania „twardych” zabezpieczeń.
Oferta Nest Bank: BIZnest Kredyt w Ratach – Kredyt z Gwarancją EaSI

 

TISE S.A.Ponadto w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress dostępne są preferencyjne mikropożyczki (do wartości 25 tys. euro) przeznaczone na rozwijanie mikroprzedsiębiorstw. Finansowanie jest dostępne m.in. dla samozatrudnionych. Ofertą dysponuje Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.
Oferta TISE SA: mikropożyczka w ramach Instrumentu Progress

TISE S.A. oferuje także preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI: opis produktu TISE

4. Finansowanie dla dużych projektów

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020 (InnovFin Large Projects, InnovFin MidCap Growth Finance). Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje szczegółowe.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje szczegółowe.