O KPK

KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) działa przy Związku Banków Polskich i jest kontynuacją funkcjonującego w latach 2007-2013 KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym programy uruchomione przed rokiem 2014 (z wciąż aktywną ofertą finansowania) oraz programy na lata 2014-2020. Są to:

  • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP),
  • Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress,
  • Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
  • Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME),
  • Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji,
  • Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”),
  • Program „Kreatywna Europa”.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych jest również częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

KPK działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Działalność KPK jest nadzorowana i finansowana przez Ministra Rozwoju. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.