Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców. Nowe konkursy dla MŚP !

Termin: Maj - Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Gdańsk, Kraków, Lublin
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące ogłoszenia nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł. wsparcia. Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację !

Informacje i rejestracja


Wdrażanie innowacji przez MŚP Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.3.1

Termin: Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Olsztyn, Rzeszów
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego produktu lub usługi w wyniki prac badawczo-rozwojowych nawet do 7 mln zł. PARP udziela wsparcia  m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące linie produkcyjne. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak uzyskać dotacje.

Informacje i rejestracja


ZDOBYWAJ RYNKI! Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Termin: Maj – Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz działasz w Polsce Wschodniej – możesz uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach,  zakup licencji na oprogramowanie, a także na udział w misjach i targach gospodarczych. Dofinansowanie nawet do 500 tysięcy złotych.

Informacje i rejestracja


Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Termin: Maj – Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Możliwe wsparcie nawet do 500 tysięcy złotych.

Informacje i rejestracja

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Termin: 23 Czerwca 2017 r.
Miejsce: Budynek Millenium Plaza, Warszawa
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 800 tys. zł.

Informacje i rejestracja


Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 20 Czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Konferencja: Plan Junckera – polskie doświadczenia

Termin: 8 czerwca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu roku wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera) w Polsce.

W trakcie spotkania eksperci z instytucji zaangażowanych w realizację Planu przedstawią:

  • dotychczasowe efekty realizacji Planu Junckera w UE i w Polsce
  • najważniejsze aspekty wykorzystania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w realizacji dużych projektów
  • rolę krajowych instytucji finansujących w realizacji Planu Junckera
  • ofertę wsparcia dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji
  • korzyści płynące z dostępnych narzędzi wspierających efektywną realizację oraz finansowanie projektów inwestycyjnych – Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również przykłady projektów, które w ostatnim roku zyskały wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Promotorzy dużych projektów (sektora rządowego, samorządowego oraz prywatnego) jak i przedstawiciele instytucji finansowych i MŚP podzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami z procesu ubiegania się o finansowanie.

W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Narodowych Pośredników Finansowych programów UE oraz beneficjenci EFIS z Polski.

Informacje szczegółowe


impact’17

Termin: 31 maja - 1 czerwca 2017
Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków
Organizator: Fundacja Impact

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone gospodarce 4.0, innowacyjnym technologiom, digitalizacji startup, fintech, insurtech, healthtech, 4IR, IoT, mobility,commercialization, open data.

Informacje szczegółowe


Od krajowych innowacji do międzynarodowej ekspansji

Termin: 22-24 maja 2017
Miejsce: Olsztyn
Organizator: SOOIPP

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na wydarzenie poświęconej efektywnemu wdrażaniu innowacji i stymulowaniu internacjonalizacji polskich firm technologicznych oraz młodych firm typu start-up. Wydarzenie skupi się również na problemach związanych z komercjalizacją wiedzy i technologii.

Informacje szczegółowe


infoShare 2017

Termin: 17-19 maja 2017
Miejsce: Amberexpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Organizator: Fundacja infoShare

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone rozwojowi technologii i innowacyjności oraz wsparciu młodych firm i startupów. W szczególności zapraszamy do konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym.

Informacje szczegółowe