Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 23 sierpnia 2018 roku
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje i rejestracja

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 19.07.2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 21.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


AECM Annual Event

Termin: 13-16.06.2018 r.
Miejsce: Hotel Sofitel Victoria, Warszawa
Organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego, AECM

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza instytucje finansowe na wydarzenie poświęcone „Guarantee schemes and their impact on the economic development Measuring their effect on job creation, innovation and growth”.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 13.06.2018 r.
Miejsce: Park Przemysłowy Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Podczas wystąpień zostanie omówionych m.in. 5 filarów Konstytucji Biznesu, wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia, a także Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Zapraszamy również do konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym.

Informacje szczegółowe


20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie

Termin: 07.06.2018 r.
Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, MNiSW

KPK IF jako Partner merytoryczny wydarzenia zaprasza do udziału w konferencji, której głównym celem jest strategiczna dyskusja, jak wykorzystać nowe możliwości dla zwiększenia uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020 w latach 2018-2020, a także, jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE.

Informacje szczegółowe


InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów

Termin: 28 maja 2018 r.
Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK IF zaprasza do udziału w seminarium dla przedsiębiorców nt. oferty wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, a także najnowszych propozycji Komisji Europejskiej  w zakresie finansowania innowatorów w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską. Udział w seminarium jest bezpłatny!

Informacje szczegółowe


Doroczna Konferencja SOOIPP „Rozwój Firm Sektora MSP”

Termin: 23-25 maja 2017
Miejsce: Puławy oraz Kazimierz Dolny
Organizator: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym powstawaniu i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 24 maja 2018 roku
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Europejski Kongres Gospodarczy 2018

Termin: 14-16 maja 2018 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK.

Informacje szczegółowe