Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 24 Sierpnia 2017 r, w godz. 9.00-12.00
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje i rejestracja

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Startup Hub Warsaw’17

Termin: Rekrutacja trwa do 28 lipca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Urząd M.ST. Warszawy

Warszawski akcelerator wesprze przedsiębiorców z branży IT/ICT oraz branż kreatywnych m.in. nowoczesnej mody i projektowania, wykonującym przynajmniej w części działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Pula nagród 100 000 zł dla laureatów, wsparcie najlepszych mentorów sceny startupowej, sieć kontaktów biznesowych oraz możliwość promocji i pozyskania inwestora.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 20 Lipca 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Kapitał ludzki wartością organizacji

Termin: 20 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce: Golden Floor Plaza, Warszawa (sala H, p. 26)
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL), które umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 20 lipca 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Termin: 12 lipca 2017 r., w godz. 9:00- 1 3:00
Miejsce: Golden Floor Plaza, Warszawa
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr 3 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” poddziałania 1.3.2 POPW, przeznaczonego dla konsorcjów MŚP składających się z co najmniej 3 przedsiębiorców (lider – wnioskodawca i co najmniej 2 członków konsorcjum). Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Informacje szczegółowe


Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców. Nowe konkursy dla MŚP !

Termin: Maj - Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Gdańsk, Kraków, Lublin
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące ogłoszenia nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł. wsparcia. Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację !

Informacje szczegółowe


Wdrażanie innowacji przez MŚP Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.3.1

Termin: Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Olsztyn, Rzeszów
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego produktu lub usługi w wyniki prac badawczo-rozwojowych nawet do 7 mln zł. PARP udziela wsparcia  m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące linie produkcyjne. Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak uzyskać dotacje.

Informacje szczegółowe


ZDOBYWAJ RYNKI! Spotkania informacyjne dla wnioskodawców działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Termin: Maj – Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkania dotyczące naboru w ramach dział. 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz działasz w Polsce Wschodniej – możesz uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach,  zakup licencji na oprogramowanie, a także na udział w misjach i targach gospodarczych. Dofinansowanie nawet do 500 tysięcy złotych.

Informacje szczegółowe


Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Termin: Maj – Czerwiec 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące nowych konkursów dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Możliwe wsparcie nawet do 500 tysięcy złotych.

Informacje szczegółowe