Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Wolves Summit CEE Leaders

Termin: 10-11 października 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Wolves Summit

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie ekspansji i wzrostu, a także inwestorów i korporacje. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania relacji z liderami i profesjonalistami z regionu CEE.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 5 października 2017 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych.

Informacje szczegółowe


Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa

Termin: 04.10.2017 r.
Miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Opole
Organizator: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone m.in. promocji funduszy unijnych. W szczególności zapraszamy za wystąpienie przedstawiciela KPK pt. „Plan Inwestycyjny dla Europy – lepszy dostęp do finansowania dla MŚP”

Informacje szczegółowe


CEE M&A and Private Equity Forum 2017

Termin: 26-27 września 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Mergermarket (an Acuris Company)

W dniach 26-27 września w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja CEE M&A and Private Equity Forum 2017. Konferencja jest organizowana przez Mergermarket. Wydarzenie to z jednej strony stanowi analizę czynników kształtujących rynek M&A i PE w naszym regionie, a z drugiej strony podejmuje próbę wskazania kierunków rozwoju tego rynku.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 21 września 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Pobierz program w pliku w formacie PDF.


Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Termin: 20-21 września 2017 r.
Miejsce: Sangate Hotel Airport, Warszawa
Organizator: Związek Banków Polskich, BPS S.A., SGB S.A.

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedstawicieli instytucji finansowych na wydarzenie poświęcone aktualnej ocenie i perspektywach rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Udział w konferencji dla przedstawicieli banków i środowiska naukowego jest bezpłatny.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 21 września 2017 r.
Miejsce: Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60, Kraków
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych.

Informacje szczegółowe


Webinarium PARP dot. PO IR – „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Termin: 14 września 2017 r., godz. 10.00
Miejsce: on-line: www.parp.gov.pl
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na webinarium pt. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Informacje szczegółowe


Instrumenty finansowe dla MŚP. Program COSME i fundusze UE.

Termin: 13 września 2017 r.
Miejsce: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa
Organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network, KPK IF

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone  instrumentom finansowym dla sektora mikro, małych i średnich firm.

Informacje szczegółowe


Fundusze europejskie dla Twojej firmy – oferta PARP

Termin: 7 września 2017 r.
Miejsce: Golden Floor Tower, Warszawa
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje szczegółowe