Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dla MŚP

Termin: 12 marca 2018 r.
Miejsce: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa
Organizator: EN, PARP, KPK IF

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w seminarium nt. możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich firm. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.

Informacje szczegółowe


Konferencja nt. działań dot. Connecting Europe Facility (CEF) i LIFE

Termin: 7 marca 2018 r.
Miejsce: Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94, Warszawa
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie dot. działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. Connecting Europe Facility (CEF) i LIFE.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 22 lutego 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Konferencja Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

Termin: 19 lutego 2018 roku
Miejsce: Siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Organizator: EBI, KE, MIiR, BGK

KPK IF jako partner EBI w ramach ECDI w Polsce zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej dostępności oferty usług
doradczych świadczonych w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego jak również możliwości pozyskania finansowania projektów
sektora energetycznego.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 23 stycznia 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 14 grudnia 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programKPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.ach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Finansujmy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Termin: 11-12 grudnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Ministerstwo Rozwoju oraz KPK IF

Ministerstwo Rozwoju oraz KPK IF zapraszają do udziału w konferencji poświęconej aktualnej ofercie wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską. Udział w konferencji jest bezpłatny!

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 21 listopada 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Kongres 590

Termin: 16-17.11.2017 r.
Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Woj. Podkarpackiego - Jasionka
Organizator: Fundacja im. Sławomira Skrzypka

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia. Temat przewodni Kongresu brzmi: „Uwalniamy polski potencjał!”. Wspólny cel: dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.

Informacje szczegółowe


Fundusze Europejskie dla Firm- znajdź wsparcie na rozwój biznesu

Termin: 15.11.2017 r.
Miejsce: Hotel Altus Prestige, Katowice
Organizator: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia. Zapraszamy do dyskusji ekspertami z zakresu wdrażania innowacji, współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorczości i oferty funduszy europejskich dla firm

Informacje szczegółowe