Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – spotkanie informacyjne

Termin: 8 maja 2017 roku
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Informacje szczegółowe


Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Termin: 10-12 maja 2017
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK pt. Finansowanie inwestycji i fundusze unijne”

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 11 maja 2017 r.
Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szczecin
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

Informacje szczegółowe


Finansowanie innowacji ze środków UE – to się opłaca

Termin: 9 maja 2017 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek H, sala 154, Poznań
Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Ośrodek Enterprise Europe Network

Informacje szczegółowe


Forum Młodych Przedsiębiorców

Termin: 8 maja 2017 roku
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, Warszawa
Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. możliwości rozwoju oraz poprawy warunków prowadzenia i finansowania działalności polskich startupów. Podczas tegorocznej edycji Forum będziemy zajmować się również tematyką współpracy polsko-izraelskiej.

Informacje szczegółowe


„InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce”

Termin: 9 maja 2017 roku, godz. 11:00
Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa
Organizator: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK IF  zaprasza przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe, przedstawicieli administracji, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE.

W programie m.in.:
– informacja o stanie wdrożenia Programu H2020 oraz instrumentów finansowych,
– informacja o najnowszych propozycjach Komisji Europejskiej w zakresie finansowania innowatorów,
– ogłoszenie warunków wdrożenia w Polsce: pierwszej polskiej umowy VC i EFI w ramach HORYZONT 2020 i Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce oraz umów pierwszych Sieci Aniołów Biznesu w HORYZONT 2020.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane w kolejności nadsyłania do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje szczegółowe


Dzień Informacyjny LIFE 2017

Termin: 25 kwietnia 2017 roku
Miejsce: Sangate Hotel 17 stycznia 32
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Programu LIFE. Celem instrumentów finansowych programu LIFE  jest wspieranie projektów mających potencjał generowania przychodów w obszarach środowiska lub klimatu. Finansowanie w ramach instrumentów finansowych ma charakter zwrotny i może mieć formę kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych bądź instrumentów mieszanych (blending). Wszystkich zainteresowanych aktualną informacją nt. instrumentów finansowych programów UE zapraszamy na stoisko informacyjne KPK IF.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 25 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 6 kwiecień 2017 r.
Miejsce: Wrocławski Park Technologiczny (budynek DELTA, ul. Duńska 9)
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc; inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych; korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Informacje szczegółowe


Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2016

Termin: 2 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Microfinance Centre

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza do udziału w konkursie – Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanym przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation.

Nagroda przyznawana jest od 2005 roku. W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.

Informacje szczegółowe