Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Termin: 18-20.10.2017 r.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych.

Informacje szczegółowe


XIII Forum Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS)

Termin: 20.10.2017 r.
Miejsce: Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98
Organizator: Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza producentów, importerów, dystrybutorów i dealerów dostarczających produkty dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych na doroczne forum branży będące najważniejszym spotkaniem przedsiębiorców tego środowiska.

Informacje szczegółowe


III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017

Termin: 19-20.10.2017 r.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce – perspektywy, priorytety i mechanizmy wsparcia. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: gospodarcze, energetyczne, finansowe, jak również potencjał infrastrukturalny i innowacyjny.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 19 października 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Poradnik Opolskiego Przedsiębiorcy

Termin: 17.10 2017 r.
Miejsce: Opolska Izba Gospodarcza w Opolu, ul. Krakowska 39
Organizator: Opolska Izba Gospodarcza, Europe Direct-Opole

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na warsztat poświęcony narzędziom, usługom portalu biznes.gov.pl jak również dostępnym dla polskich przedsiębiorstw instrumentom finansowym UE.

Informacje szczegółowe


Wolves Summit CEE Leaders

Termin: 10-11 października 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Wolves Summit

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie ekspansji i wzrostu, a także inwestorów i korporacje. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania relacji z liderami i profesjonalistami z regionu CEE.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 5 października 2017 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych.

Informacje szczegółowe


Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa

Termin: 04.10.2017 r.
Miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Opole
Organizator: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone m.in. promocji funduszy unijnych. W szczególności zapraszamy za wystąpienie przedstawiciela KPK pt. „Plan Inwestycyjny dla Europy – lepszy dostęp do finansowania dla MŚP”

Informacje szczegółowe


CEE M&A and Private Equity Forum 2017

Termin: 26-27 września 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Mergermarket (an Acuris Company)

W dniach 26-27 września w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja CEE M&A and Private Equity Forum 2017. Konferencja jest organizowana przez Mergermarket. Wydarzenie to z jednej strony stanowi analizę czynników kształtujących rynek M&A i PE w naszym regionie, a z drugiej strony podejmuje próbę wskazania kierunków rozwoju tego rynku.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 21 września 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Pobierz program w pliku w formacie PDF.