Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Termin: 23 Czerwca 2017 r.
Miejsce: Budynek Millenium Plaza, Warszawa
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF w imieniu PARP zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 800 tys. zł.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 20 Czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Konferencja: Plan Junckera – polskie doświadczenia

Termin: 8 czerwca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu roku wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera) w Polsce.

W trakcie spotkania eksperci z instytucji zaangażowanych w realizację Planu przedstawią:

  • dotychczasowe efekty realizacji Planu Junckera w UE i w Polsce
  • najważniejsze aspekty wykorzystania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w realizacji dużych projektów
  • rolę krajowych instytucji finansujących w realizacji Planu Junckera
  • ofertę wsparcia dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji
  • korzyści płynące z dostępnych narzędzi wspierających efektywną realizację oraz finansowanie projektów inwestycyjnych – Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również przykłady projektów, które w ostatnim roku zyskały wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Promotorzy dużych projektów (sektora rządowego, samorządowego oraz prywatnego) jak i przedstawiciele instytucji finansowych i MŚP podzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami z procesu ubiegania się o finansowanie.

W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Narodowych Pośredników Finansowych programów UE oraz beneficjenci EFIS z Polski.

Informacje szczegółowe


impact’17

Termin: 31 maja - 1 czerwca 2017
Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków
Organizator: Fundacja Impact

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone gospodarce 4.0, innowacyjnym technologiom, digitalizacji startup, fintech, insurtech, healthtech, 4IR, IoT, mobility,commercialization, open data.

Informacje szczegółowe


Od krajowych innowacji do międzynarodowej ekspansji

Termin: 22-24 maja 2017
Miejsce: Olsztyn
Organizator: SOOIPP

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza na wydarzenie poświęconej efektywnemu wdrażaniu innowacji i stymulowaniu internacjonalizacji polskich firm technologicznych oraz młodych firm typu start-up. Wydarzenie skupi się również na problemach związanych z komercjalizacją wiedzy i technologii.

Informacje szczegółowe


infoShare 2017

Termin: 17-19 maja 2017
Miejsce: Amberexpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Organizator: Fundacja infoShare

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone rozwojowi technologii i innowacyjności oraz wsparciu młodych firm i startupów. W szczególności zapraszamy do konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym.

Informacje szczegółowe


Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – spotkanie informacyjne

Termin: 8 maja 2017 roku
Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Informacje szczegółowe


Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Termin: 10-12 maja 2017
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK pt. Finansowanie inwestycji i fundusze unijne”

Informacje szczegółowe


Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Termin: 11 maja 2017 r.
Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szczecin
Organizator: Ministerstwo Rozwoju

Informacje szczegółowe


Finansowanie innowacji ze środków UE – to się opłaca

Termin: 9 maja 2017 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek H, sala 154, Poznań
Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Ośrodek Enterprise Europe Network

Informacje szczegółowe