Zapraszamy na wydarzenia
uwzględniające tematykę instrumentów finansowych programów UE

Dziękujemy za udział w wydarzeniach zakończonych:

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 19 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Innowacyjna Firma. Wspieramy przedsiębiorców

Termin: 16 kwietnia 2018 roku
Miejsce: Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34
Organizator: inisterstwo Inwestycji i Rozwoju

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Podczas wystąpień zostaną omówione filary rozwoju dla Polski: Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, rynek pracy oraz infrastruktura drogowa i sportowa. Zapraszamy również do konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym.

Informacje szczegółowe


Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w H2020

Termin: 12 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 Warszawa
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KPK IF zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja i oferta Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020 oraz krajowe instrumenty umożliwiające wykorzystanie mechanizmów synergii m.in..: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Informacje szczegółowe


Konferencja dot. EFSI, Horyzont 2020, COSME

Termin: 5 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone programom zarządzanym centralnie przez Komisję Europejską, w tym rekomendacjom dot. udziału polskich beneficjentów w programie COSME i Horyzont 2020.

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 22 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszaw
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkole

Informacje szczegółowe


Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 19 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe


Forum Leasingu 2018

Termin: 14-15 marca 2018 r.
Miejsce: Sound Garden Hotel, Warszawa
Organizator: Business Advisors

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw leasingowych na wydarzenie poświęcone przedstawieniu nowych technologii oraz pokazaniu możliwości udziału firm leasingowych w programach UE.

Informacje szczegółowe


Forum Bankowe 2018

Termin: 14 marca 2018 r.
Miejsce: Sheraton Warsaw Hotel
Organizator: Związek Banków Polskich

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza instytucje finansowe na doroczną konferencję środowiska bankowego, podczas której dyskutować będziemy o najważniejszych problemach i wyzwaniach stojących przed bankami.

Informacje szczegółowe


Welconomy Forum in Toruń

Termin: 12-13 marca 2018 r.
Miejsce: Toruń
Organizator: Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesjach z udziałem KPK pt. „Wsparcie MŚP jako instrument odpowiedzialnego rozwoju” oraz „System zwrotnego finansowania rozwoju

Informacje szczegółowe


Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dla MŚP

Termin: 12 marca 2018 r.
Miejsce: Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa
Organizator: EN, PARP, KPK IF

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w seminarium nt. możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich firm. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.

Informacje szczegółowe