finansujemy_mikro

 

Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce
21 grudnia 2016 r., godz. 11:00
Ministerstwo Rozwoju, Aula Kinowa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”.

 

ministerstwo_rozwoju
Program:

 • Od 10:00: recepcja

SESJA I.

 • 11:00 Powitanie i wprowdzenie:
  Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cezary Kazimierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju
 • 11:15:Wystąpienie: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polski Rzecznik MŚP (SME Envoy)
 • 11:30:Wystąpienie: Kristin Schreiber, Dyrektor Departmanetu COSME i Polityki MŚP, DG GROW, Komisja Europejska
 • 11.45: Unijne instrumenty finansowe w ocenie polskich mikroprzedsiębiorców – Prezentacja wyników badania CBM INDICATOR i KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Prof. Jan Garlicki, Dyrektor Generalny CBM INDICATOR i Ewa Krawiec, Ekspert, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • 12.00: Debata: “W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu”
  Uczestnicy (alfabetycznie):

  • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polski Rzecznik MŚP (SME Envoy)
  • Cezary Kazimierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Grzegorz Piwowar, Przewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wiceprezes Banku Pekao SA, Narodowy Pośrednik Finansowy Programów CIP i COSME
  • Piotr Szymon Zimoląg, Prezes, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Narodowy Pośrednik Finansowy Programu EaSI
 • 13.30-14.00: Przerwa, networking i match making

SESJA II.

 • 14.00: Mapa instrumentów finansowych UE dla mikroprzedsiębiorców: Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
 • 14.10: Instrumenty Finansowe UE dla polskich Mikroprzedsiębiorców – Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów Ramowych UE – przegląd propozycji dla mikro:
  • Fundusz „Inicjatywa Mikro”
  • Nest Bank SA
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Raiffeisen Leasing SA
  • Spółdzielcza Grupa Bankowa
  • TISE SA
 • 15.10: Wsparcie pozafinansowe Sieci Enterprise Europe Network dla Mikroprzedsiębiorców: dr Michał Polański, Enterprise Europe Network, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 15.25: Sesja pytań i odpowiedzi
 • 15.45: Podsumowanie i zakończenie konferencji, wręczenie dyplomów liderom i wręczenie nagród wśród uczestników konkursu dla przedsiębiorców.
  16.00: Obiad, networking i konsultacje indywidualne.

Konferencja organizowana jest w ramach inicjatyw UE:SME Week oraz Europejskiego Dnia Mikrofinansowania. Podczas całego wydarzenia do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą także stanowiska eksperckie z osobami i materiałami.

Patroni Honorowi:

patroni_honorowi

Partnerzy Programowi:

partnerzy_programowi

Partnerzy:
Narodowi Pośrednicy i SubPośrednicy Finansowi Programów Ramowych UE dla Mikro:

partnerzy

Patroni Medialni:

partnerzy_medialni

 

X