Zarezerwuj czas!

Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu pt.

Finansujemy mikro!
Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce

shutterstock_114891988-ludki-z-trybikami

21 grudnia 2016 r., godz. 11:00
Ministerstwo Rozwoju, Sala Kinowa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015–2021”.

logo_21_12_16

W programie m.in.:

  • najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców
  • mapa instrumentów finansowych UE dla mikro, w tym najnowsza oferta w Polsce
  • prezentacja wyników badania o rynku mikro
  • Plan inwestycyjny dla Europy- dla biznesu w Polsce
  • wsparcie pozafinansowe dla mikroprzedsiębiorców
  • debata “W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu”
  • do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą także sesje match makingowe, stanowiska eksperckie, instytucje i materiały.

Konferencja jest nieodpłatna, liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności wpływu, do wyczerpania miejsc.

programy_21_12_16