900 mln euro na instrumenty finansowe w POIR


Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny rozwój" dla Polski na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 900 mln euro na instrumenty finansowe.

Tak znaczący udział instrumentów zwrotnych, w postaci m.in. gwarancji i inwestycji kapitałowych, wynika z efektywności tej formy finansowania, w której duże znaczenie ma prawdopodobieństwo komercyjnego sukcesu przedsięwzięcia.

POIR ma wspierać prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców oraz wdrażanie ich wyników na rynek.

Instrumenty programów operacyjnych to kolejna grupa instrumentów zwrotnych wspieranych przez Unię. W ubiegłym roku UE uruchomiła bowiem instrumenty finansowe programów ramowych, w tym gwarancje i pożyczki dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Łącznie na instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020 przeznaczono ponad 2,8 mld euro.

W Polsce promocją i doradztwem w zakresie instrumentów finansowych programów ramowych UE zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (kontakt: programy@zbp.pl), zaś obsługą MŚP w pozostałym zakresie tematycznym: placówki Enterprise Europe Network.

Powrót
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.