Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej


20 kwietnia b.r. przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK oraz p. Ewa Krawiec, szefowa obszaru kapitałowego) uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli polskiego rynku finansowego z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności p. Jyrkim Katainenem oraz z Komisarzem UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP p. Elżbietą Bieńkowską.Podczas spotkania rozmawiano o „Planie inwestycyjnym dla Europy” (tzw. Planie Junckera) oraz o instrumentach finansowych Unii Europejskiej, w tym o uwarunkowaniach rynku finansowego w Polsce i w UE niezbędnych do ich realizacji. W trakcie spotkania wymieniono również uwagi na temat ewentualnych wyzwań, jakie stoją przed instytucjami finansowymi w procesie dystrybucji środków zwrotnych w nowej perspektywie UE oraz o konieczności pogłębienia współpracy w tym zakresie z przedstawicielami rynku finansowego.- Interesują nas doświadczenia Polski, także w zakresie KPK ds. Instrumentów Finansowych UE. Aktualnie prowadzimy rozpoznanie rynku i przegląd realnych propozycji zaangażowania sektora finansowego w wykonanie Planu Junckera. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych będzie różniło się od zwykłej działalności pożyczkowej EBI, gdyż będzie skoncentrowane na mobilizowaniu kapitału prywatnego. Ważnym filarem EFSI będzie finansowanie dla MŚP. W modelu EFSI istotne znaczenie będą mieli pośrednicy tacy jak krajowe banki rozwoju, banki komercyjne, fundusze inwestycyjne. Bardzo ważnym elementem programu będą platformy inwestycyjne z udziałem tych podmiotów – wskazał Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

- Aktualnie jednym z najważniejszych celów Komisji Europejskiej jest utrzymanie konkurencyjności gospodarki unijnej. Ważnym wyzwaniem jest tu uruchomienie nowych programów Unii Europejskiej zarówno ramowych jak i polityki spójności z udziałem pośredników finansowych, w tym banków z całej Europy. Działania te, razem z tzw. Planem Junckera, tworzą unijną ofensywę inwestycyjną na najbliższe lata. Polska inicjatywa z udziałem rynku finansowego jest bardzo interesująca i warta promocji w Europie – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Dyrektor KPK przedstawił działalność KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w Polsce jako przykład dobrej europejskiej praktyki w zakresie współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz wehikułu optymalnie wpisującego się w misję tzw. „Planu Junckera”. KPK działa w Polsce od 2007r. na zasadzie „one stop shop” (tzw. jednego okienka), informując o dostępnych unijnych instrumentach finansowych wszystkie zainteresowane strony oraz pomagając w ich łączeniu. KPK został powołany uchwałą Rady Ministrów w 2007r. i działa na zlecenie polskiego rządu przy Związku Banków Polskich. Obecnie KPK wykonuje misję do 2021r. obsługując siedem programów ramowych Unii Europejskiej, docierając z informacjami o nich do wszystkich środowisk finansowych i gospodarczych w Polsce. KPK współpracuje blisko z Komisją Europejską oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, a także z krajowymi bankami i agencjami rządowymi i samorządowymi oraz izbami gospodarczymi na terenie wszystkich województw.

- W naszej opinii „Plan Junckera” daje szansę na zdynamizowanie podejścia do zastosowania instrumentów zwrotnych – tak unijnych, jak i krajowych. W Polsce odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie instrumentami unijnymi, ale również i wiele obaw, sygnałów, że, szczególnie instrumenty zwrotne z zakresu polityki spójności mogą być bardzo trudne do implementacji. Rynek finansowy oczekuje realnych i jasnych warunków udziału w tych projektach, np. czytelnych wytycznych ws. możliwości łączenia instrumentów w celu osiągania wyższej dźwigni finansowej. Jeśli zostaną one nadmiernie skomplikowane i zbiurokratyzowane- trudno będzie znaleźć zarówno partnerów do ich dystrybucji, jak i beneficjentów - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w Polsce.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska bankowego z prezesami Związku Banków Polskich (p. Krzysztofem Pietraszkiewiczem) i Banku Gospodarstwa Krajowego (p. Dariuszem Kasprzykiem) oraz przedstawicielami sektora publicznego: p. Olgierdem Dziekońskim – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz p. dr Ewą Synowiec, Szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, którego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej był oficjalnym Partnerem Merytorycznym.

Powrót
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.