Nowe instrumenty finansowe programu Horyzont 2020


15 czerwca 2015 r. podczas First Innovative Enterprise Week w Rydze ogłoszono uruchomienie ostatniego z głównych instrumentów finansowych programu Horyzont 2020 - InnovFin SME Venture Capital. Zainaugurowano również dwa instrumenty tematyczne, InnovFin Infectious Diseases oraz InnovFin Energy Demo Projects.

W ramach InnovFin SME Venture Capital Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie inwestorskie dla funduszy VC i wehikułów koinwestujących z aniołami biznesu, z przeznaczeniem na inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju, zorientowane na innowacje. EFI jako inwestor zarządzający środkami instrumentu może zainwestować maksymalnie 30 mln EUR, do wysokości 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. W szczególnych przypadkach udział EIF może sięgnąć do 50% funduszu. Pozostałe środki fundusz musi zebrać od innych inwestorów. Oferta inwestycyjna EFI w ramach InnovFin SME Venture Capital ma charakter ciągły i będzie aktywna do 2020 roku. Planowany budżet instrumentu to 430 mln euro. Umożliwi to zainwestowanie w ok. 30 funduszy, oraz wygenerowanie inwestycji w przedsiębiorstwa o łącznej wartości do 1,6 mld euro.

  Instrumenty tematyczne dotyczą finansowania projektów R&D w zakresie chorób zakaźnych oraz demonstracyjnych projektów energetycznych:
  • InnovFin Infectious Diseases ma służyć wsparciu projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnych szczepionek, leków, urządzeń medycznych i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie chorób zakaźnych. Podmioty realizujące tego typu projekty mogą skorzystać z pożyczek (uprzywilejowanych, podporządkowanych, mezzanine) udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W przypadku niepowodzenia projektu możliwe będzie umorzenie części zobowiązania.
  • InnovFin Energy Demo Projects będzie wspierać projekty z zakresu energetyki odnawialnej oraz wodorowych ogniw paliwowych. W ramach instrumentu EBI udostępnia pożyczki oraz gwarancje dla podmiotów realizujących projekty demonstracyjne: wykorzystujące technologie, które nie zostały przetestowane komercyjnie, obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia.
  Więcej o instrumentach finansowych programu Horyzont 2020

  Szczegółowe informacje nt. instrumentów finansowych programów UE, w tym dotyczące oferty dla przedsiębiorców oraz procedur aplikacyjnych dla zainteresowanych instytucji finansowych, dostępne są u ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego.
  Dane kontaktowe


  Powrót

  
  

  KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.