Krajowy Punkt Kontaktowy w systemie wdrażania Planu Junckera w Polsce


Na wniosek Ministra Gospodarki, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE został włączony przez Ministra Finansów do polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).

Pierwsze rozmowy dotyczące udziału instytucji eksperckiej ds. instrumentów finansowych programów UE w systemie wdrażania w Polsce Planu Junckera miały miejsce w kwietniu 2015 r. Doszło wtedy do spotkania polskiego środowiska finansowego z Jyrki Katainenem, Wiceprezydentem Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Wzrostu Gospodarczego, Inwestycji i Konkurencyjności, oraz Elżbietą Bieńkowską, Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

W efekcie prowadzonych rozmów, po analizach i konsultacjach z przedstawicielami Komisji, w lipcu 2015 r. Minister Finansów zaprosił KPK IF PUE do udziału w pracach nad wdrożeniem w Polsce instrumentów finansowych Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Włączenie KPK do systemu realizacji Planu jest efektem szeregu analiz, w tym badań prowadzonych wśród beneficjentów oraz pośredników instrumentów finansowych programów ramowych UE (zarówno funkcjonujących przed rokiem 2014, jak i wdrażanych w 2014 i 2015 r.). W ocenie przedstawicieli instytucji finansowych – potencjalnych Narodowych Pośredników Finansowych programów UE, instrumenty finansowe poszczególnych programów (w tym programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME oraz programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji) są oceniane jako atrakcyjne dla polskich beneficjentów, ale niełatwe do wdrożenia. Instrumenty finansowe Planu Inwestycyjnego dla Europy będą realizowane na podobnych zasadach, co instrumenty programów ramowych, stąd wysoce wskazany jest udział wyspecjalizowanej jednostki eksperckiej, wspierającej w procesie aplikowania do roli pośredników finansowych oraz promującej wsparcie w ramach instrumentów finansowych wśród przedsiębiorców oraz innych beneficjentów tego wsparcia.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom i innym beneficjentom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej w programach ramowych. Punkt oferuje usługi informacyjne, promocyjne oraz doradcze. Wspiera instytucje finansowe, których udział jest konieczny w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE, dostarcza wiedzę ekspercką instytucjom pełniącym rolę regulatorów oraz współpracuje z instytucjami wspierającymi realizację poszczególnych programów w Polsce – w tym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, główną instytucją desygnowaną przez polski rząd do realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Instytucje zainteresowane współpracą w zakresie Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych zapraszamy do kontaktu z ekspertami KPK.


Strona główna
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.