InnovFin Seminar
Finansowanie UE dla innowacyjnych firm w Polsce

Warszawa, 6 listopada 2014 r.


Program seminarium

Instrumenty InnovFin szansą na rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorstw


6 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone InnovFin - instrumentom preferencyjnego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw, uruchomionych w ramach programu ramowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Organizatorem wydarzenia był Europejski Bank Inwestycyjny, przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Instrumenty InnovFin obejmują szereg narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność badawczą i innowacyjną. InnovFin to pożyczki, instrumenty podziału ryzyka - gwarancje i regwarancje - oraz finansowanie udziałowe, pośrednie (mezzanine) i łączone. Zadanie wdrożenia instrumentów zostało powierzone przez Komisję Europejską Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy czym instrumenty wspierające większe podmioty uruchamiane są przez Europejski Bank Inwestycyjny, natomiast preferencyjne finansowanie dla MSP i przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych realizuje Europejski Fundusz Inwestycyjny, przy udziale Narodowych Pośredników Finansowych.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniami p. László Baranyay, Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz p. Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich. Następnie przedstawiciele EBI, p. Kim Kreilgaard oraz p. Karolina Żelawska-Pałasz, omówili możliwości współpracy z EBI dla innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. P. Steve Rogers z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej przedstawił założenia unijnej strategii wspierania innowacji, w tym w ramach programu Horyzont 2020. W dalszej kolejności p. Christoph Kuhn (EBI), p. Tomasz Kozlowski (EFI) oraz p. Shiva Dustdar (EBI) zaprezentowali poszczególne, uruchomione już instrumenty InnovFin. "Historie sukcesu" - przykłady pomyślnej współpracy polskich przedsiębiorstw z Grupą EBI przedstawili p. Jan Faryaszewski, Wiceprezes Zarządu Polpharma S.A., oraz p. Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Pekao S.A.

Druga część seminarium poświecona została dyskusji nt. możliwości wsparcia innowacyjnych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. W wymianie doświadczeń uczestniczyli: p. Christoph Kuhn reprezentujący EBI, p. Dariusz Kacprzyk, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, p. Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, p. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich oraz p. Tomasz Kalwat, Prezes Synthos S.A. Seminarium zostało zakończone wystąpieniem p. Anity Fürstenberg-Lucius, Dyrektora Departmanentu w EBI.

Bezpośrednio po seminarium nt. wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw ze strony Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zorganizowany został warsztat dla przedstawicieli instytucji finansowych - kandydatów na Narodowych Pośredników Finansowych poszczególnych instrumentów InnovFin. Część warsztatową poprowadzili: p. Tomasz Kozlowski reprezentujący Europejski Fundusz inwestycyjny oraz p. Guillaume Piat, przedstawiciel EBI.

Uczestnikami seminarium byli przedsiębiorcy, finansiści oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, administracji i mediów.

Seminarium zorganizowane 6 listopada było drugim w roku 2014 (po czerwcowym EU Access to Finance Day) zorganizowanym w Polsce wydarzeniem z udziałem instytucji unijnych (Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego), poświęconym instrumentom finansowym programów UE na lata 2014-2020. Współorganizatorem obu wydarzeń był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich. KPK PB UE pełni w Polsce rolę instytucji promującej i wspierającej wdrażanie preferencyjnego finansowania w ramach wszystkich programów UE. Eksperci KPK zapraszają do kontaktu przedstawicieli wszelkich środowisk zainteresowanych tą tematyką.

Zdjęcia z wydarzenia:


László Baranyay, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego


Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich


Kim Kreilgaard, Head of Division, Lending Operations in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny
Karolina Żelawska-Pałasz, Loan Officer, Lending Operations in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny


Od lewej: Cathy Smith, moderator
Jan Faryaszewski, Wiceprezes Zarządu Polpharma S.A.
Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego Pekao S.A.
Shiva Dustdar, Head of Unit, RDI Advisory, Europejski Bank Inwestycyjny
Tomasz Kozlowski, Senior Manager, Institutional Business Development, Europejski Fundusz Inwestycyjny
Christoph Kuhn, Head of Division, New Products and Special Transactions, Europejski Bank Inwestycyjny
Shiva Dustdar, Head of Unit, RDI Advisory, Europejski Bank Inwestycyjny


Od lewej:
Christoph Kuhn, Head of Division, New Products and Special Transactions, Europejski Bank Inwestycyjny
Dariusz Kacprzyk, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Tomasz Kalwat, Prezes Synthos S.A.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE


Anita Fürstenberg-Lucius, Director, Baltic Sea Department, Europejski Bank Inwestycyjny


Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w srodku László Baranyay, Wiceprezes),
Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związku Banków Polskich.

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości Europejskiego Banku Inwestycyjnego.


Archiwum wydarzeń
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.