Nowe źródła finansowania inwestycji kapitałowych i spółek
z programów Unii Europejskiej 2014-2020

Konferencja dla firm zarządzających i inwestorów

Warszawa, 9 grudnia 2014 r.

Organizatorzy:
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program konferencji

9 grudnia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował konferencję poświęconą wsparciu instytucji otoczenia biznesu w zakresie nowych programów ramowych UE. Konferencja oraz poprzedzające ją spotkanie prasowe zostały objęte patronatami Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stowarzyszenia Ośrodków Przedsiębiorczości i Innowacji. W konferencji – bezpośrednio oraz za pomocą transmisji internetowej – uczestniczyło ponad 1000 osób.


Aktualnie trwa pierwszy, ogłoszony przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, nabór w konkursie dla funduszy venture capital w ramach europejskiej puli finansowej na lata 2014–2020. O finansowanie z Unii w ramach instrumentu Equity Facility for Growth programu COSME ubiegają się inwestorzy kapitałowi, którzy pozyskane środki zainwestują w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na etapie ekspansji i wzrostu. Już niebawem ruszy podobny instrument zorientowany na przedsiębiorstwa innowacyjne na wczesnych etapach rozwoju. Środki zostaną udostępnione w ramach InnovFin SME Venture Capital, instrumentu programu Horyzont 2020. Przedmiotem inwestycji pośredników finansowych instrumentu będą nie tylko MŚP, ale i małe midcaps (przedsiębiorstwa poniżej 500 zatrudnionych). W ramach instrumentu przewidywane jest także wsparcie dla ośrodków transferu technologii, takich jak inkubatory i akceleratory technologiczne. Wspierane będą również inicjatywy koinwestycyjne podejmowane przy udziale aniołów biznesu.

Pula finansowania w InnovFin SME Venture Capital wyniesie ok. 400 mln EUR. Łącznie – w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME – do dyspozycji menedżerów funduszy udostępnione zostanie ok. 1,1 mld EUR. To, jak część z tej puli zostanie pozyskana na inwestycje w Polsce, zależy w pierszej kolejności od menedżerów zarządzających działającymi w kraju funduszami venture capital.


Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, polskiego rządu i naszego rynku finansowego powiększa się oferta finansowania innowacji. Chodzi o przedsięwzięcia, w których rozwiązania naukowe zostaną zaimplementowane do celów komercyjnych. Unia przeznaczyła blisko 80 mld euro na program Horyzont 2020 dla badań i innowacji, naszym celem jest wykorzystać jak najwięcej z tego budżetu, z pożytkiem dla rozwoju polskiej gospodarki – powiedział Włodzisław DUCH, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzający funduszami venture capital już teraz mogą aplikować o unijne finansowanie na inwestycje kapitałowe. W ramach COSME – unijnego programu wspierającego konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – uruchomiono instrument kapitałowy Equity Facility for Growth. Celem instrumentu jest poprawa dostępu do finansowania dla perspektywicznych MŚP w fazie ekspansji lub wzrostu oraz wspieranie rozwoju spółek na rynkach zagranicznych. Budżet instrumentu to ok. 700 mln EUR, a łączną kwotę inwestycji, która dzięki tym środkom trafi do przedsiębiorców, szacuje się na ok. 4 mld EUR. Dystrybucją środków zajmuje się Europejski Fundusz Inwestycyjny.


Pieniądz od funduszu venture capital to pieniądz „generator”. Fundusz wybiera najbardziej perspektywiczne, wzrostowe spółki i pomaga im rozwinąć skrzydła na rynku. Jednocześnie dostarcza spółkom najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, pomaga uporządkować finanse, służy kontaktami branżowymi. Jego cele są zbieżne z celami właściciela przedsiębiorstwa – zwiększyć wartość przedmiotu inwestycji. Jako Krajowy Punkt Kontaktowy zamierzamy także w tym zakresie wspierać zainteresowanych w Polsce: łączyć fundusze z EFI oraz przedsiębiorców z funduszami. Wszystko w celu optymalnego wykorzystania programów ramowych UE przez polskich podatników - powiedział Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

W ramach instrumentu kapitałowego programu COSME, EFI udziela funduszom VC finansowania inwestorskiego z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe i quasi–kapitałowe w MŚP w fazie ekspansji i wzrostu. Górny limit inwestycyjny EFI na fundusz wynosi 30 mln EUR oraz 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. Pozostały kapitał fundusz musi zebrać od innych inwestorów.


Parki i inkubatory technologiczne, centra innowacji i centra transferu technologii pełnią szczególną rolę w ekosystemie gospodarczym. Tworzą warunki rozwoju dla przedsiębiorców pragnących rozpocząć lub rozwijać działalność oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania. Dostęp do preferencyjnych instrumentów zwrotnych UE będzie dla przedsiębiorców bardzo ważną, choć niełatwą, formą wsparcia. Tym bardziej liczymy na wsparcie takich ośrodków jak EEN czy Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich – powiedziała Marzena MAŻEWSKA, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Europejski Fundusz Inwestycyjny prowadzi nabór w konkursie w trybie ciągłym. Termin aplikowania upływa dopiero w 2020 r., ale warto zgłosić się już teraz. Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia, a środki mogą zostać wyczerpane wcześniej.

Wsparcie dla rynku kapitałowego w nowej perspektywie finansowej zaoferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


W rozpoczynającej się perspektywie planujemy wydać ponad 1,5 mld zł na wsparcie inwestycji funduszy seed capital, funduszy VC, inwestycji grupowych dokonywanych przez aniołów biznesu oraz wspieranie start–upów przez Fundusz Innowacji, a także wsparcie przedsiębiorstw w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych / NewConnect oraz przy emisji obligacji przedsiębiorstw na rynku Catalyst – zapowiedziała Teresa KUBAS–HUL, Wiceprezes PARP. Działania PARP wzmacniają ekosystem wspierania innowacyjności, a proponowane instrumenty stanowią logiczną kontynuację działań realizowanych w kończącej się perspektywie 2007–2013. Instrumenty te są odpowiedzią na potrzeby rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto, zaproponowane działania zapewniają wsparcie na każdym etapie działalności przedsiębiorstw, poczynając od fazy startup, a kończąc na wejściu na GPW. Przykładowo, przedsiębiorstwo które pozyskało wsparcie z funduszu seed capital będzie mieć możliwość rozwoju innowacyjnego biznesu w oparciu o inwestorów kapitałowych.

Konferencję poprzedziło spotkanie prasowe KPK zorganizowanie z udziałem partnerów ośrodka. W spotkaniu wzięło udział 16 dziennikarzy kluczowych tytułów prasowych, radiowych i elektronicznych.


Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy działającym przy PARP ośrodkiem Enterprise Europe Network a funkcjonującym w Związku Banków Polskich Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Na mocy uchwały Rady Ministrów dotyczącej udziału Polski w programach CIP i COSME oraz instrumentów finansowych programów UE, Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy są desygnowane do prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i doradczych na rzecz udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE. Obie instytucje będą współpracować w celu wzmocnienia potencjału wzrostu polskich firm i poprawy ich dostępu do finansowania.
Więcej o porozumieniu KPK i EEN

Archiwum wydarzeń
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.