Porozumienie na rzecz sukcesu polskich przedsiębiorców
w programach ramowych UE

Warszawa, 9 grudnia 2014 r.


9 grudnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) w Polsce oraz Związek Banków Polskich, działający w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, podpisały porozumienie o współpracy wieloletniej na rzecz wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków z programów ramowych Unii Europejskiej.

Na mocy uchwały Rady Ministrów dotyczącej udziału Polski w programach CIP i COSME oraz instrumentów finansowych programów UE, Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy są desygnowane do prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i doradczych na rzecz udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE. Obie instytucje będą współpracować w celu wzmocnienia potencjału wzrostu polskich firm i poprawy ich dostępu do finansowania.


Sieć EEN jest bardzo ważnym projektem dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poprzez sieć powiązań i ośrodków międzynarodowych, EEN umożliwia wsparcie polskich przedsiębiorców praktycznie na wszystkich rynkach zagranicznych. Usługi EEN są popularne i doceniane przez polskie firmy, co zauważa także Komisja Europejska. Podpisane dzisiaj porozumienie wzmacnia naszą ofertę dla rynku o profesjonalnego i sprawdzonego partnera jakim jest KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich - powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

          

Usługi oferowane przez obie instytucje są komplementarne: w ramach EEN przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. doradztwo z zakresu prawa krajowego i unijneg oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE działa w Polsce od 2007 roku. W tym czasie udowodnił swoją skuteczność, zaś rynek - zarówno instytucje finansowe, jak i przedsiębiorcy - potwierdza potrzebę nie tylko jego istnienia, ale i rozszerzenia działalności o nowe programy ramowe. Jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce, który integruje informacje dotyczące wszytskich programów i obsługuje wszystkich interesariuszy instrumentów zwrotnych UE. Z PARP i EEN współpracujemy od dawna, ale dzisiejsze porozumienie nadaje tej współpracy bardziej formalny sens i pozwala zaplanować wspólne działania na kolejne lata na większą skalę - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.


KPK jest specjalistycznym ośrodkiem informacyjno-doradczym, promującym instrumenty finansowe dla biznesu wszystkich programów ramowych Unii Europejskiej oraz pomagającym w przygotowaniu polskich kandydatów na narodowych pośredników finansowych programów UE.


Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli PARP, ZBP, EEN i KPK IF PUE.


Strona główna
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.