Programy na lata 2014-2020 finansowane i współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w Polsce. Stan prac.

Spotkanie Międzybankowego Zespołu ds. funduszy Unii Europejskiej

Warszawa, 9 stycznia 2015 r.

Organizatorzy:
Związek Banków Polskich,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

9 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie środowiskowe dla przedstawicieli banków, poświęcone aktualnemu stanowi wdrażania programów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE. Organizatorami spotkania byli: Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych programów UE.

Podczas spotkania omówiono programy realizowane oraz przewidziane do realizacji w Polsce w latach 2014-2020, w których uczestniczyć będą instytucje finansowe: w tym programy krajowe współfinansowane ze środków UE oraz programy Komisji Europejskiej. Informacje prezentowali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli środowiska bankowego.

Zdjęcia ze spotkania:


Od lewej:
Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE,
Patrycja ZIELIŃSKA, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich,
Marcin ŁATA, Dyrektor, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Od lewej:
Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich,
Marcin ŁATA, Dyrektor, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Piotr DOŁĘGA, Ekspert, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Patrycja ZIELIŃSKA, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich.


Jakub MOSKAL, Dyrektor, Departament Programów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
Piotr KRZYŻEWSKI, Prezes Zarządu, ARP Venture Sp. z o.o.


Jan TENDAJ, Dział Programowania i Projektów Systemowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.


Uczestnicy spotkania: prrzedstawiciele banków zainteresowanych udziałem w programach unijnych, w tym łączeniem instrumentów finansowych z programów polityki spójności i programów ramowych UE. Spotkania organizowane przez Związek Banków Polskich cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska finansowego.

Archiwum wydarzeń
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.