Ocena ex ante instrumentów finansowych
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prezentacja raportu.

Warszawa, 11 lutego 2015 r.

Organizatorzy:
Związek Banków Polskich,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
11 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie środowiska bankowego, poświęcone prezentacji raportu "Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój". Raport przygotowany przez ekspertów WYG PSDB na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczy oceny stanu rynków finansowych w zakresie finansowania inwestycji związanych z działalnością badawczo-innowacyjną.

Link do pobrania raportu (strona MIR).

W imieniu Związku Banków Polskich spotkanie otworzył Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Tezy raportu omówili: Tomasz KLIMCZAK, Prezes WYG PSDB Sp. z o.o., oraz eksperci: Piotr GŁODEK, Jakub MARSZAŁEKSzymon PIOTROWSKI. Następnie Ewa KRAWIECMichał GORZELAK, eksperci KPK PB UE, przedstawili instumenty finansowe dla przedsiębiorców dostępne w programach ramowych Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości łączenia środków z programu Horyzont 2020 z instrumentami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - tematu budzącego żywe zainteresowanie środowisk finansowych w Polsce.

Zdjęcia ze spotkania:


Od lewej:
Tomasz KLIMCZAK, Prezes, WYG PSDB Sp. z o.o.
Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Tomasz KULA, Ekspert, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Ewa KRAWIEC, Szef obszaru instrumentów kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Uczestnicy spotkania: przedstawiciele banków zainteresowanych finansowaniem projektów innowacyjnych.

Archiwum wydarzeń
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.