Jakie finansowanie dla proinnowacyjnego przedsiębiorcy?
INFO DAY w ramach Warsaw Innovation Days

Warszawa, 23 czerwca 2015 r.

Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Program konferencji

23 czerwca 2015 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zorganizował INFO DAY - konferencję dla przedsiębiorców w ramach Warsaw Innovation Days, poświęconą wsparciu dla projektów badawczych i innowacyjnych w programach ramowych UE. Konferencja oraz poprzedzające ją spotkanie prasowe zostały objęte patronatami Komisji Europejskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji – bezpośrednio oraz za pomocą transmisji internetowej – uczestniczyło ponad 1100 osób.- Już od roku przedsiębiorcy mogą korzystać z finansowania dostępnego w programie Horyzont 2020. To największy program ramowy Unii Europejskiej dla badań, innowacji i transferu technologii, z budżetem blisko 80 mld euro. W ten sposób Komisja Europejska odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców oraz instytucje naukowe i badawcze – powiedziała dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

- Horyzont 2020 to program bardzo szeroki tematycznie, z dużym potencjałem dla różnych środowisk i branż. Prawie 3 mld euro przeznaczono w nim na instrumenty finansowe wspierające projekty badawcze bądź związane z innowacjami. Zachęcamy przedsiębiorców, żeby sięgali po te środki – powiedział Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie Horyzont 2020 oprócz dotacji dostępna jest pełna gama preferencyjnych instrumentów zwrotnych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Wsparcie będzie oferowane przez tzw. krajowych pośredników finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy VC) oraz bezpośrednio z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wartość preferencyjnego finansowania, które będzie dostępne dla przedsiębiorców dzięki instrumentom finansowym jest szacowana na 50 mld euro.

Podczas konferencji Piotr Michałowski, Szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce przedstawił instrumenty finansowe InnovFin w Horyzont 2020, adresowane do przedsiębiorców: od mikro, małych i średnich, przez tzw. "midcaps" (przedsiębiorstwa zatrudniające do 3.000 osób), po podmioty realizujące duże projekty badawczo-innowacyjne, dla których jest dostępne finansowanie w wysokości do 300 mln euro. Szczegółowe informacje o instrumentach InnovFin są dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. instrumentów Finansowych Programów UE.


Piotr Michałowski, Szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce

W ostatnich tygodniach Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły uruchomienie ostatnich z głównych instrumentów finansowych Programu Horyzont 2020. 29 maja wystartował InnovFin MidCap Guarantee - instrument gwarancyjny wspierający dostęp do finanowania dla proinnowacyjnych przedsiebiorstw do 3000 zatrudnionych, natomiast 15 czerwca InnovFin SME Venture Capital - instrument wsparcia dla funduszy inwestycyjnych. W ramach InnovFin SME VC dostępne jest finansowanie dla funduszy VC i wehikułów koinwestująch lub współpracujących z aniołami biznesu. Strategia inwestycyjna takich wehikułów będzie zorientowana na wczesne etapy rozwoju, finansowanie będzie dostępne dla MŚP i małych midcaps (przedsiębiorstwa poniżej 500 zatrudnionych). Instrument ten będzie można łączyć z COSME Equity Facility for Growth, w ramach którego dostępne jest finansowanie dla funduszy inwestujących na etapie ekspansji i wzrostu.

Ponad połowa z 3 tysięcy przedsiębiorców ankietowanych w 2015 r. zadeklarowała zainteresowanie instrumentami finansowymi programu Horyzont 2020. Większość z tych instrumentów będzie dostępna na naszym rynku dzięki polskim pośrednikom finansowym, którzy podpiszą umowy z unijnymi agendami. KPK wspiera instytucje finansowe w tym procesie. Pierwsze umowy z polskimi pośrednikami zostaną zawarte już w najbliższych tygodniach - powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy mogą jeszcze korzystać z instrumentów finansowych programów ramowych UE z poprzedniej perspektywy finansowej. Do dyspozycji pozostał ponad 1 mld zł finansowania w formie preferencyjnych kredytów, pożyczek, leasingu oraz poręczeń. Podczas konferencji ofertę wspieraną ze środków UE zaprezentowali przedstawiciele Narodowych Pośredników Finansowych: Alior Banku, Banku Bekao SA, Deutsche Bank oraz Raiffeisen Leasing. Informacji na temat oferty wszystkich pośredników programów ramowych UE w Polsce udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów Finansowych Programów UE.

Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji będzie udzielać pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju oraz tych rozszerzających działalność. Warunkiem uzyskania pożyczki będzie posiadanie umowy inwestycyjnej z inwestorem kapitałowym.

Dla przedsiębiorców dostępne są także miękkie formy wsparcia. Enterprise Europe Network oferuje usługi informacyjne z zakresu prawa i polityk UE,pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych oraz usługi w zakresie transferu technologii.

Konferencję poprzedziło spotkanie prasowe KPK zorganizowane z udziałem partnerów Punktu. W spotkaniu wzięło udział 16 dziennikarzy kluczowych tytułów prasowych, radiowych i elektronicznych.

Relacja ze spotkania prasowego

Dane kontaktowe Krajowego Punktu Kontaktowego

Strona główna
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.