Spotkanie środowiska bankowego ws. stanu wdrożenia programów publicznych z udziałem środków Unii Europejskiej

Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

Organizatorzy: Związek Banków Polskich,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

25 czerwca 2015 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie środowiska bankowego ws. stanu wdrożenia programów publicznych z udziałem środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji finansowych, Związku Banków Polskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Następnie Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP, przedstawił stan prac prowadzonych w Związku Banków Polskich (lub przy współpracy ZBP), dotyczących udziału instytucji finansowych w systemie wdrażania programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.


Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Przedstawiciele Departamentu Koordynacji Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówili stan prac ws. wdrożenia instrumentów inżynierii finansowej polityki spójności w Polsce, w tym warunki udziału banków - potencjalnych pośredników finansowych tych instrumentów.

Jan Szczucki, Prezes PAG uniconsult, przedstawił wstępne wnioski z ekspertyzy dotyczącej możliwości łączenia poszczególnych źródeł wsparcia UE, w tym instrumentów zwrotnych programów ramowych. Ekspertyza powstaje na zamówienie KPK ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich, a jej celem jest ułatwienie instytucjom finansowym planowania udziału w systemie wdrażania programów, jak również wskazanie regulatorom potencjalnych kwestii wymagających uszczegółowienia.


Jan Szczucki, Prezes, PAG uniconsult,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich,
Piotr Dołęga, Ekspert, Departament Koordynacji Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki przedstawili założenia oraz kryteria wyboru projektów w Kredycie technologicznym w latach 2014-2020. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówili rolę BGK w nowej perspektywie finansowej UE, w tym instrument gwarancji innowacyjnej oraz obszary możliwej współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi


Jarosław Papis, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki
Agnieszka Małkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Pionem Europejskim, Bank Gospodarstwa Krajowego.


Trwa prezentacja nt. gwarancji innowacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ostatniej części spotkania przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, wspierającego uczestnictwo podmiotów z Polski w programie Horyzont 2020, omówił możliwości dla instytucji finansowych jako potencjalnych beneficjentów programu. Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprezentował nowo uruchomione instrumenty gwarancyjne programów ramowych 2014-2020, tj. InnovFin Midcap Guarantee w programie Horyzont 2020 oraz Microfinance Guarantee w Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI".

  
Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Strona główna
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.