Źródła finansowania ekspansji i rozwoju przedsiębiorcy.
Montaż finansowy dla projektów zagranicznych z wykorzystaniem środków unijnych (blending)

Warszawa, 28 września 2015 r.


28 września 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich. Seminarium było poświęcone mozliwościom finansowania projektów polskich przedsiębiorstw realizowanych poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu łączenia finansowania zwrotnego z instrumentami dotacyjnymi Komisji Europejskiej, tzw. "blendigu".

Seminarium otworzyły wystąpienia Anny Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz dr Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich. Sesję prezentacji moderował Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Główną prezentację spotkania, poświęconą mechanizmom blendingu, inicjatywom Komisji Europejskiej, roli międzynarodowych instytucji finansowych oraz EU regional blending facilities przedstawiła Maria Chojnacka z DG DEVCO Komisji Europejskiej.

W dalszej części seminarium Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, przedstawił instrumenty EBI na rzecz wsparcia ekspansji zagranicznej z wykorzystaniem środków unijnych. Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE omówił instrumenty finansowe programów ramowych UE. Wsparcie projektów zagranicznych polskich przedsiębiorców przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentowała Anna Gorczyca, Dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego BGK, natomiast ofertę banku komercyjnego w zakresie finansowania projektów zagranicznych polskich przedsiębiorców omówił Piotr Dylak, Dyrektor ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego Banku Zachodniego WBK S.A.

Seminarium "Źródła finansowania ekspansji i rozwoju przedsiębiorcy. Montaż finansowy dla projektów zagranicznych z wykorzystaniem środków unijnych" było współfinansowane ze środków Ministra Gospodarki w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.

Zdjęcia z seminarium:


Od lewej:
Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Maria Chojnacka, DG DEVCO, Komisja Europejska,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich,
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce,
Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Maria Chojnacka, DG DEVCO, Komisja Europejska.


Maria Chojnacka, DG DEVCO, Komisja Europejska,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.


Anna Gorczyca, Dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego.


Piotr Dylak, Dyrektor ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego, Bank Zachodni WBK S.A.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Uczestnicy seminarium.


Archiwum wydarzeń

Strona główna
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.