Finansowanie dla funduszy early stage i innowacyjnych spółek

Warszawa, 6 października 2015 r.
6 października 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i siecią EEN w Polsce. Seminarium było poświęcone instrumentom finansowania dla funduszy venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju, jak również instrumentom wsparcia dla młodych lub innowacyjnych spółek.

Seminarium otworzył Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wystąpienie wprowadzające przedstawiła dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Sesję prezentacji moderowała Ewa Krawiec, Szef Obszaru Instrumentów Kapitałowych w KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Pierwszy blok seminarium pt. „Jak finansować wczesne etapy rozwoju” otworzyła prezentacja nt. instrumentów finansowych programów ramowych UE, poprowadzona przez Michała Gorzelaka, Szefa Obszaru Instrumentów Dłużnych KPK. Prezentację poświęconą finansowaniu funduszy early stage dostępnemu w programie Horyzont 2020 przedstawiła Ewa Krawiec. Następnie dr Michał Bańka zaprezentował możliwości finansowania innowacyjnych spółek oraz funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju, oferowane przez PARP w ramach funduszy strukturalnych. Monika Łuczak reprezentująca Enterprise Europe Network przedstawiła zakres wsparcia, jakie mogą uzyskać od sieci EEN przedsiębiorcy. Pierwszy blok tematyczny zakończyła prezentacja Anety Maszewskiej z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE nt. pozazwrotnego wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020.

Drugi blok tematyczny pt. „Preferencyjne finansowanie dłużne dla start-upów i innowacyjnych firm” rozpoczął się prezentacją Małgorzaty Olejarz, Dyrektora w Alior Bank S.A., poświęconą preferencyjnemu finansowaniu dla początkujących przedsiębiorców w ramach instrumentu gwarancyjnego programu CIP. Następnie Artur Zaperty, Dyrektor Regionu Warszawskiego w Banku Pekao S.A. zaprezentował opcje finansowania dłużnego dla innowacyjnych firm oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W dalszej kolejności ofertę dla proinnowacyjnych firm przedstawił Tomasz Saulewicz, Product Manager w Idea Bank S.A. Ostatnia prezentacja, poprowadzona przez Monikę Ostaszewską, Menadżera Produktu w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. była poświęcona finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć leasingiem. Wszystkie instytucje finansowe prezentujące swą ofertę na seminarium mają status Narodowych Pośredników Finansowych programów ramowych UE i udzielają preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorstw na podstawie gwarancji udzielonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Podczas seminarium miała miejsce uroczystość podziękowania p. Ewie Synowiec, ustępującej Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, za osobisty wkład i profesjonalne zaangażowanie w budowanie współpracy sektora publicznego i bankowego. W imieniu Związku Banku Polskich, Wiceprezes ZBP dr Mieczysław Groszek wręczył dyplom uznania oraz honorową odznakę Związku.

Seminarium "Finansowanie dla funduszy early stage i innowacyjnych spółek" było objęte patronatem Komisji Europejskiej i współfinansowane ze środków Ministra Gospodarki w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.

Zdjęcia z seminarium:


Od lewej:
dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich,
dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Uroczystość wręczenia honorowej odznaki ZBP, od lewej:
dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.


Ewa Krawiec, Szef Obszaru Instrumentów Kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

   
Monika Łuczak, ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

   
Małgorzata Olejarz, Dyrektor, Alior Bank S.A.,
Artur Zaperty, Dyrektor Regionu Warszawskiego, Bank Pekao S.A.

   
Tomasz Saulewicz, Product Manager, Idea Bank S.A.,
Monika Ostaszewska, Menadżer Produktu, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.


Uczestnicy seminarium.


Archiwum wydarzeń

Strona główna
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.