Porozumienie ws. gwarancji dla sektorów kultury i kreatywnych

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosiły podpisanie porozumienia ws. instrumentu gwarancyjnego na rzecz przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Porozumienie otwiera drogę dla opublikowania przez EFI zaproszenia skierowanego do instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem klientów z tych sektorów.

Dzięki 121 mln euro budżetu Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF), w ciągu kolejnych 6 lat pośrednicy finansowi udostępnią w Europie ok. 600 mln euro preferencyjnego finansowania. Umożliwią to instrumenty podziału ryzyka oferowane przez EFI, w postaci gwarancji i regwarancji. Na mocy umów zawieranych z poszczególnymi pośrednikami, EFI pokryje do 70% straty z tytułu ew. niespłacenia zobowiązania przez przedsiębiorców korzystających z finansowania. Bezpłatne gwarancje EFI obejmą przy tym do 25% portfela preferencyjnego finansowania oferowanego przez pośrednika.

Prócz instrumentów gwarancyjnych, instytucje finansowe będą mogły liczyć również na wsparcie doradcze w zakresie produktów finansowych dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Oferta zostanie uruchomiona po wyborze przez EFI firm doradczych, które będą oferować usługi na poszczególnych rynkach.

Gwarancje i wsparcie doradcze dotyczące finansowania przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych są udostępniane w ramach programu Komisji Europejskiej Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Informacje szczegółowe dotyczące oferty dla instytucji finansowych będą dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Informacje dotyczące pozostałych rodzajów wsparcia w ramach programu oferuje Creative Europe Desk Polska – instytucja reprezentująca i promująca w Polsce program Kreatywna Europa.

Dane kontaktowe KPK ds. Instrumentów Finansowych

Creative Europe Desk Polska

Więcej o programie Kreatywna Europa

Dodaj komentarz

X