Finansowanie dla VC/Aniołów Biznesu/Transferu Technologii – zaproszenie do składania ofert w ramach EFSI Equity Instrument!

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił zaproszenie do składania aplikacji o finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zaktualizowano także zaproszenie do składania ofert w ramach Single EU Equity Financial Instrument.
Z unijnego finansowania mogą w efekcie skorzystać nie tylko fundusze PE/VC inwestujące na wczesnych etapach rozwoju lub na etapie ekspansji i wzrostu, ale także wehikuły transferu technologii, fundusze aniołów biznesu, fundusze social impact oraz fundusze funduszy zorientowane na wczesne etapy rozwoju i inwestujące w co najmniej kilku krajach.
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oferuje wsparcie w procesie aplikacyjnym dla kandydatów ubiegających się o finansowanie z programów ramowych UE.

Dodaj komentarz

X