Unijny program wsparcia inwestorów prywatnych typu business angels w Polsce

ab9sbmen       startup-europe-logo

W Polsce od kilku miesięcy realizowany jest nowy unijny program pilotażowy pn. Early Stage Investing Launchpad (ESIL), którego celem jest rozwój rynku aniołów biznesu.

27 października br. w Warszawie odbyła się konferencja rynku inwestorów prywatnych business angels zorganizowana w ramach unijnego programu ESIL. Organizatorami są Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz europejskie i krajowe organizacje aniołów biznesu w Polsce: Business Angels Europe, Cobin Angels i Grupa Inwestycyjna Meta. Konferencja była podzielona na część plenarną oraz warsztatową, podczas której przedstawiciele rynku aniołów biznesu otrzymali informację dot. możliwości inwestowania w innowacyjne start-upy. Patronaty honorowe nad spotkaniem objęli: Minister Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Europejska. Specjalnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji było podpisanie aktu założycielskiego ogólnopolskiej reprezentacji środowiska aniołów biznesu.

podpisanie-1-zdjecie-grupowe_1

Early Stage Investing Launchpad (ESIL) to program finansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Startup Europe”, realizowanej w zakresie „Planu działań  UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r”. ESIL ukierunkowany został na edukację oraz rozwój środowisk inwestorów prywatnych typu anioł biznesu (Business Angels, BA) w wybranych państwach członkowskich, w których rynek ten dopiero rozwija się.

Najważniejszym celem programu jest rozwinięcie i pobudzenie aktywności aniołów biznesu za pośrednictwem międzynarodowego programu edukacyjnego oraz wymiany doświadczeń. Pierwsza faza programu, ESIL Pilot, ukierunkowana została na trzy państwa Europy Centralnej: Polskę, Rumunię oraz Słowację, gdzie liczba aniołów biznesu i działań związanych z tą formą finansowania innowacji oraz inwestycji jest nadal relatywnie niska, a rynek pozostaje w fazie wschodzącej. Szczególną uwagę w programie ESIL Pilot poświęcono mechanizmom inwestowania i wspierania rozwoju wysoce innowacyjnych start-upów i MSP w branży nowych technologii oraz koinwestycjom międzynarodowym pomiędzy sieciami aniołów biznesu w krajach członkowskich. Pilotaż realizowany będzie do grudnia 2016 r. W razie powodzenia programu planowany jest większy program wsparcia, który będzie wprost powiązany z programem ramowym „Horyzont 2020”.

– Rozwój polskiego rynku inwestorów prywatnych jest niezwykle istotnym elementem jednego z ważnych zadań naszego rządu, jakim jest zapewnienie nauce i gospodarce dostępu do finansowania, w szczególności projektów innowacyjnych. Program ESIL, jako instrument ukierunkowany na edukację i rozwój środowisk Business Angels w Polsce, z pewnością będzie pomocny w realizacji tych zadań  Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki realizacji ESIL Pilot istnieje szansa na wsparcie rozwoju ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą inwestorzy prywatni typu business angels. W Polsce segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, jednakże charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu.

– Pragnę pogratulować polskim operatorom sukcesu w pozyskaniu unijnego wsparcia na rozwój rynku kapitałowego w zakresie business angels. Program pilotażowy ESIL, dedykowany nowopowstającym przedsiębiorcom sektora high tech – jest zbieżny z krajowymi działaniami na rzecz aktywizacji tego rynku i mam nadzieję, że w pełni zostanie w Polsce wykorzystany. Polski rząd pragnie zachęcać inwestorów prywatnych do aktywnego inwestowania w krajowe innowacje i nowe przedsiębiorstwa – Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

beatalubos

Beata Lubos, Naczelnik Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju odczytuje list do uczestników
konferencji od Pani Minister Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Środowisko business angels w Polsce nie ukrywa, że bardzo liczy na rozwój współpracy z instytucjami krajowymi. Kluczową z nich jest Polski Fundusz Rozwoju.

– Polski Fundusz Rozwoju wprowadza nowe, otwarte podejście do partnerów, gwarantuje elastyczność i profesjonalny proces inwestycyjny. Środowisko inwestorów business angels jest dla nas bardzo ważne i cieszę się, że się rozwija. PFR przygotował dla niego w ramach PFR Ventures specjalną ofertę pn. Biznest, w ramach której przygotowano ponad ćwierć miliarda złotych na koinwestycje z aniołami biznesu w innowacyjne MŚP we wczesnej fazie rozwoju – Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

polski-fundusz-rozwoju-prezes-pawel-borys_1_1

Unijnymi operatorami ESIL są europejskie organizacje rynku BA: Business Angels Europe (BAE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (EBAN). Operatorami projektu w Polsce są: sieć aniołów biznesu Cobin Angels oraz Meta Polska.

– Aniołowie Biznesu odgrywają kluczową rolę w finansowaniu firm będących na wczesnych etapach rozwoju, a ich znaczenie w Europie rośnie z roku na rok. Dlatego też rządy poszczególnych Państw tworzą mechanizmy wspierające rozwój tego sektora i różnego rodzaju zachęty fiskalne i podatkowe. Mam głęboką nadzieję, ze tego typu wydarzenia jak ESIL Pilot pomoże w wypracowaniu wspólnego i spójnego programu aktywizacji rynku Business Angels w Polsce i przyczyni się do powstawania wielu technologicznych firm konkurujących z powodzeniem na światowych rynkach – Jacek Błoński, Członek Zarządu BAE, przedstawiciel Grupy META w Polsce.

meta-group-jacek-blonski_1

– Inwestycje i osobiste zaangażowanie aniołów biznesu w bardzo efektywny sposób wspierają rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to z pewnością jeden z kluczowych filarów każdego rozwiniętego rynku. W Polsce mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia, ponieważ w najbardziej rozwiniętych krajach jak Wielka Brytania i Francja wskaźnik ilości aniołów biznesu na milion mieszkańców jest ponad dziesięciokrotnie wyższy niż w Polsce. Wierzymy, że dzięki programom szkoleniowym takim jak ESIL oraz instrumentom kreowanym w ramach Start in Poland szybko nadrobimy ten dystans – Robert Ługowski, Przewodniczący Rady Sieci Cobin Angels.

cobinangels-robert-lugowski_1

Dzięki realizacji ESIL Pilot Polska wykorzystuje unijne finansowanie ukierunkowane na rozwój ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą Aniołowie Biznesu. W Polsce segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju i charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu. Inwestowanie w formule Business Angels w Europie przeżywa wzrost zainteresowania i zaczyna pojawiać się – podobnie jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych – jako bardzo istotny element ekosystemu rynku start-up’owego, zwłaszcza na wczesnym etapie i w fazie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Partnerem operatorów programu w Polsce jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF), zajmujący się wsparciem  w informacji i promocji instrumentów dla rynku finansowego, ujętych w programach ramowych UE.

Polska skutecznie sięga po unijne fundusze przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości poprzez rynek finansowy. Korzystamy nie tylko z instrumentów zwrotnych, ale i z unijnych instrumentów tzw. wsparcia miękkiego- edukacji, mentoringu, wymiany doświadczeń z bardziej zaawansowanymi rynkami. Efektem powinien być zwiększony dostęp do finansowania dla start-up, szczególnie tych bardziej innowacyjnych. – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

kpk-if-pue-arkadiusz-lewicki_a_1

 

Panel dyskusyjny: Jak wspierać polskie środowisko inwestorów prywatnych (aniołów biznesu),
aby maksymalizować szanse polskich start-upów w osiąganiu globalnego sukcesu?

paneldyskusyjny1

Uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: Moderacja: Robert Ługowski, Chairman, CobinAngels; dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Beata Lubos, Naczelnik, Departament Innowacji,  Ministerstwo Rozwoju; Ewa Krawiec, Szef Obszaru Inwestycji Kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Ewa Chronowska, Central & Eastern Europe Business Angels Network

 

Panel dyskusyjny: Aniołowie biznesu i fundusze venture capital – jak efektywnie współpracować?

paneldyskusyjny2

Uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: Moderacja: Jacek Błoński, Partner Meta Group; Michał Ciemiński, Członek Zarządu, EBAN; Przemysław Jura, Prezes, PSAB; Krzysztof Bełech, Prezes, Satus Venture; Tomasz Łasecki, Dyrektor, AMBER

 

Uczestnicy konferencji:

uczestnicy-konferencji_1

Kontakt dla prasy:

  • Cobin Angels, Robert Ługowski, tel.+48/515 091 997, email: r.lugowski@cobinangels.com
  • BAE/Meta, Jacek Błoński, tel. +48/534 800 911, email: j.blonski@meta-group.com
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

****

Wydarzenie zorganizowane i współfinansowane w ramach unijnego Programu ESIL Pilot oraz Programu Wieloletniego pn. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”, finansowanego przez Ministra Rozwoju.


ab9sbmen      dg-connect     logo-ministerstwo-rozwoju

O organizatorach:

baeBusiness Angels Europe: (BAE) Europejska Konfederacja Aniołów Biznesu, organizacja non profit reprezentująca krajowe organizacje aniołów biznesu na poziomie europejskim. BAE pomaga rozwijać i wspiera w budowaniu jednolitej polityki i rynku zarówno rozwinięte, jak I rozwijające się rynki krajowe. BAE pragnie być głosem business angels, zabiegając o tworzenie optymalnych warunków prawnych i podatkowych dla inwestycji aniołów biznesu w całej Europie. Celem BAE jest utworzenie spójnego ekosystemu aniołów biznesu w Europie, we współpracy z kluczowymi środowiskami finansowymi i biznesowymi.  

ebanEuropean Business Angels Network: (EBAN) Europejska Sieć Aniołów Biznesu –organizacja non profit, której misją jest reprezentowanie społeczności europejskich inwestorów działających na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw, zrzeszającej organizacje i inwestorów z Europy, jak również innych krajów. Założona w 1999 r. przez Komisję Europejską, pierwotnie organizacja ukierunkowana była wyłącznie na aniołów biznesu, obecnie EBAN stanowi międzysektorową reprezentację inwestorów kapitałowych inwestujących w przedsięwzięcia na wczesnym etapie. EBAN reprezentuje grupę inwestującą ponad 7,5 mld euro rocznie.  

cobain-angelsCobinAngels: Sieć inwestorów prywatnych (aniołów biznesu) angażujących prywatny kapitał w innowacyjne projekty będące we wczesnych etapach rozwoju. Podstawowym zadaniem Sieci jest organizacja spotkań z inwestorami, na których pomysłodawcy prezentują swoje projekty. Najbardziej obiecujące znajdują swoich aniołów biznesu i są przez nich wspierane w dalszym rozwoju. Sieć CobinAngels systematycznie buduje sprzyjający ekosystem ludzi, firm i organizacji, które ułatwiają inwestowanie w projekty start-up przyczyniając się w wybranych okolicznościach do obniżenia ryzyka ich niepowodzenia.

metaMeta Group: To międzynarodowa grupa powstała w 1993 r., związana z firmami opartymi na wiedzy, świadcząca  usługi instytucjom publicznym ukierunkowanym na innowacje i przedsiębiorczość, przedsiębiorcom, naukowcom i inwestorom zainteresowanym inwestycjami typu seed i start-up.  META współpracuje  także z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami naukowymi i ośrodkami badawczymi. META Group działa w całej Europie, a także na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce. META Zernike Ventures- ramię inwestycyjne grupy-  zarządza obecnie  8 funduszami kapitału zalążkowego na kwotę ponad 100 mln euro i posiada unikalną wiedzę ekspercką na temat wdrażania publicznych/prywatnych instrumentów realizacji pomysłów na wczesnym etapie (www.meta-group.com).

kpk_koloKPK IF ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje rynku finansowego, zainteresowane udziałem w programach i inicjatywach ramowych UE. Obsługuje programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty dla rynku finansowego, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. KPK IF prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach programu wieloletniego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i PARP. Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 

Organizatorzy:

cobain-angelskpk_kolo     meta

Patronat honorowy:

min

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X