Pierwsza polska umowa InnovFin Equity: EFI zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny fundusz VC


Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny polski fundusz VC

9 maja 2017 r. to kamień milowy w procesie wdrażania unijnych instrumentów finansowych w Polsce: dzień podpisania pierwszej polskiej umowy w ramach instrumentów kapitałowych programów Unii Europejskiej. Umowa zawarta pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) a spółką Innovation Nest II będzie realizowana w ramach programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. „Planu Junckera”.

Konferencja prasowa Info Day H2020

Celem umowy jest utworzenie funduszu Venture Capital, realizującego inwestycje w przedsiębiorstwa z sektora IT znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. W ramach aktualnej umowy, Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje w Innovation Nest II kwotę 15 mln euro.

Inwestycja EFI w Innovation Nest II wpisuje się w misję wspierania przez EFI małych i średnich przedsiębiorstw, przez zapewnianie im dostępu do finansowania, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianie wzrostu gospodarczego. Transakcja stanowi pierwszą inwestycję kapitałową w ramach InnovFin Equity w Polsce.

Oficjalne podpisanie i prezentacja pierwszej polskiej transakcji VC w H2020

Umowę pomiędzy EFI a Innovation Nest ogłoszono podczas konferencji “InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce”, zorganizowanej 9 maja 2017 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisją Europejską. Uroczyste podpisanie umowy przez Piotra Wilama, Managing Partnera Innovation Nest oraz Piera Luigi Giliberta, Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, miało miejsce przed rozpoczęciem konferencji.

“Powstanie drugiego funduszu to kontynuacja naszej strategii. Chcemy inwestować w europejskie firmy tworzące oprogramowanie dla biznesu, które chcą rozwijać się na całym świecie. Cieszymy się, że EFI uwierzyło w naszą misję i mamy nadzieję że drugi fundusz pozwoli nam jak najszybciej zająć mocną pozycję na rynku europejskim” – powiedział Piotr Wilam, Managing Partner Innovation Nest.

Piotr Wilam, Managing Partner, Innovation Nest

„Inwestycja 15 mln euro w Innovation Nest II pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, przez zapewnienie im dostępu do finansowania, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianie wzrostu gospodarczego. Wierzymy, że Innovation Nest II dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na identyfikację innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” – powiedział Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny

„Umowa jest kamieniem milowym we wdrażaniu InnovFin Equity. Jest pierwszą umową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i udowadnia, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych. Wskazuje także, że europejska integracja w dziedzinie innowacji notuje postępy, między innymi dzięki szerokiej randze możliwości oferowanych przez Horyzont 2020, unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji” – skomentował Carlos Moedas, Komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji.

„Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. W procesie tym istotną rolę powinny pełnić, także w Polsce, instytucje finansowania rynku podwyższonego ryzyka, jak fundusze VC czy sieci aniołów biznesu. Cieszę się, że kolejna polska instytucja finansowa skutecznie sięga po środki Horyzont 2020 i dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce” – powiedział Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Umowa świadczy o wielkim sukcesie Innovation Nest. Udowadnia, że polskie instytucje finansowe mogą skutecznie konkurować z innymi europejskimi podmiotami o środki z programów ramowych” – dodaje Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

 

Od lewej: Luigi Amati, CEO, Meta Group, Katarzyna Wierzbowska, Prezeska, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Jean-David Malo, Dyrektor, Open Innovation & Open Science, Dyrekcja Gereralna Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds.Instrumentów Finansowych Programów UE, Piotr Wilam, Managing Partner, Innovation Nest, Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Patric Gresko, Head of Unit, Venture Capital at European, Europejski Fundusz Inwestycyjny

InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. „InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie.
Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, angażujących się w działalność badawczo-innowacyjną, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa. Przedmiotem inwestycji mogą być MŚP i małe przedsiębiorstwa typu mid-cap z państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020. Oczekuje się, że dzięki inwestycjom w fundusze venture capital w ramach InnovFin SME Venture Capital możliwe będzie wsparcie przedsiębiorców w formie finansowania kapitałowego o wartości od 1,6 do 2 mld euro.

Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. „Plan Junckera”, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Będzie to osiągnięte przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych.

Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. W ramach Funduszu uruchomiono gwarancje Komisji Europejskiej, dzięki którym Europejski Bank Inwestycyjny jest w stanie sfinansować więcej projektów, w tym bardziej ryzykowne. Projekty i umowy zatwierdzone do tej pory w ramach EFIS umożliwią realizację inwestycji o wartości ponad 183 mld euro, a także zapewnią wsparcie dla ponad 425 tys. MŚP w 28 państwach członkowskich UE.
We wrześniu 2016 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaproponował wzmocnienie EFIS przez uruchomienie dodatkowych środków, przedłużenie okresu realizacji oraz rozszerzenie zakresu wsparcia.

Innovation Nest

Innovation Nest to fundusz VC inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju, zajmujące się oprogramowaniem B2B. Utworzony w 2011 r. w Krakowie, obecnie w portfelu ma ponad 30 przedsiębiorstw, w tym: UXPin, Picodi, Growbots i Estimote. Misją funduszu jest finansowanie najlepszych przedsiębiorców z Europy i wspieranie ich w rozwoju i wejściu na rynki światowe.
Więcej informacji: innovationnest.co

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe, gwarancyjne i mikrofinansowe przeznaczone dla MŚP. EFI realizuje w ten sposób cele UE dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Informacje o roli EFI w procesach wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych są dostępne pod tym adresem.
Informacje o EFI.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. We współpracy z Grupą EBI, KPK oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.


Prezentacje do pobrania  09 maja 2017

 

Dodaj komentarz

X