III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017

Europejskie Centrum Biznesu oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2017 w dn. 19-20 października 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach przy ul. Żytniej 39. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

W ramach tegorocznej edycji Szczytu pragniemy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskusje ukierunkowane będą na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Dodaj komentarz

X