VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn.18-20 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasłem przewodnim kongresu jest: „Nauka-Biznes-Samorząd- RAZEM DLA GOSPODARKI”.
 

W szczególności polecamy Państwu udział w sesji panelowej pt. „Finansowanie MŚP ze środków unijnych”, która odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 9:00 w MCK w Katowicach.

Zagadnienia, które będą poruszane w trakcie dyskusji:
1. Co nowego w funduszach UE dla przedsiębiorców – kierunki zmian w aktualnej perspektywie finansowania?
2. Kiedy warto aplikować o fundusze UE – czy zawsze jest to najbardziej atrakcyjna forma finansowania?
3. Finansowe instrumenty zwrotne w ramach programów Polityki Spójności – dotychczasowe doświadczenia z wdrażania w perspektywie 2014-2020
4. Programy Ramowe UE – atrakcyjne, choć mniej rozpoznawalne źródło finansowania MSP
5. Podmiotowy System Finansowania i Baza Usług Rozwojowych – możliwości finansowania szkoleń i doradztwa w MSP
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
1. dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
2. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
3. Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.
4. Bartosz Rozpondek, p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
5. Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu na: www.ekmsp.eu

Wszystkich zainteresowanych preferencyjnym finansowaniem z programów ramowych UE zapraszamy do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, którzy będą do Państwa dyspozycji w trakcie ww. wydarzenia w strefieTargi Biznes Expo“. Więcej na: http://ekmsp.eu/pl/targi-biznes-expo/o-targach/

Dodaj komentarz

X