Kongres 590

W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się jedno z najważniejszych gospodarczych spotkań w Polsce – Kongres 590 zorganizowany przez Fundację im. Sławomira Skrzypka. Temat przewodni Kongresu brzmiał: „Uwalniamy polski potencjał!”, wspólny cel: „dynamiczny rozwój polskiej gospodarki”.

Źródło: www.kongres590.pl

Przez dwa dni trwania Kongresu odbyło się kilkadziesiąt dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań poświęconych m.in. możliwościom finansowania oraz potencjalnym kierunkom rozwoju sektora MŚP w Polsce, w których udział wzięło blisko 3 tys. osób, w tym przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, dużego biznesu, świata nauki i polityki. Liczne sesje i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków z całej Polski dały możliwość wymiany praktycznej wiedzy oraz pozyskania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W Kongresie 590 udział wzięli również Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło, Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Nauki I Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz inni przedstawiciele administracji publicznej, agencji rządowych oraz spółek Skarbu Państwa.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej był partnerem merytorycznym Kongresu 590. Eksperci KPK IF prowadzili w trakcie Kongresu indywidualne warsztaty z przedsiębiorcami zainteresowanymi preferencyjnym finansowaniem z programów ramowych UE na stoisku informacyjnym KPK IF w Strefie Partnerów mikro, małych i średnich firm.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej wygłosił również prelekcję dla przedsiębiorców zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE na scenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kongresu 590 pt. „Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE”.

Od lewej: Artur Granicki, Ekspert w dziedzinie prawa rynku kapitałowego, dr inż. Damian Derlukiewicz, Z-ca Dyrektora CWiINT Politechniki Wrocławskiej, Piotr Nyczyk, Prezes, Cledar sp. z o.o, dr Hubert Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, Dorota Bienias, Menadżer ds. rozwoju, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Paweł Przybyszewski, Ekspert ds. transferu technologi, Business Technology Progress, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Bartosz Sokoliński, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W trakcie Kongresu Pan Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE wziął udział w sesji panelowej pt. „Państwo wspierające startupy – czy model odpowiada na potrzeby firm?”, podczas której dyskutowano o dostępnych narzędziach i systemie wsparcia start-up i scale-up w perspektywie finansowej 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem oferty preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE.

Uczestnicy warsztatu KPK IF

Więcej informacji o Kongresie na stronie: https://www.kongres590.pl .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X