Spotkanie Banków z Wicepremierem ws. programu Kreatywna Europa

11.06.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z przedstawicielami środowiska bankowego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i dotyczyło wdrożenia na polskim rynku preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, w ramach programu Kreatywna Europa. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Alior Banku, Banku BPS, Banku Ochrony Środowiska, Banku Pekao SA, PKO BP oraz Związku Banku Polskich.

Kreatywna Europa to unijny program na rzecz europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. W ramach programu ustanowiono instrument finansowy, którego zadaniem jest poprawienie dostępności finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców angażujących się w projekty z sektorów kultury i kreatywnych. Osią instrumentu są bezpłatne gwarancje portfelowe, udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny bankom finansującym małych i średnich przedsiębiorców. W zamian za przyznanie gwarancji, banki łagodzą kryteria przyznawania kredytów, bądź też oferują je na bardziej korzystnych warunkach.

W Polsce o status Narodowego Pośrednika Finansowego w ramach programu kreatywna Europa ubiega się Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank złożył w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym wniosek o regwarancję, obejmującą część ryzyka z tytułu gwarancji, udzielanych przez  BGK bankom finansujących przedsiębiorców.

Otwierając spotkanie, Minister Piotr Gliński powiedział: „Wprowadzenie Instrumentu Gwarancyjnego będzie w moim przekonaniu miało niebagatelny wpływ na współpracę polskich banków oraz całego sektora finansów z sektorem kreatywnym. Dlatego też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie wszelkie niezbędne kroki na rzecz promocji tego przedsięwzięcia pośród firm i instytucji sektorów kreatywnych oraz ułatwiania kontaktów z sektorem finansów”.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, zadeklarował wsparcie dla wdrożenia instrumentu finansowego: „Związek Banków Polskich jako izba branżowa wspiera realizację projektu, szczególnie na jego najważniejszym etapie: negocjacji z rynkiem i pozyskiwania partnerów bankowych. Jednocześnie gratuluję BGK, który po raz kolejny sięga po instrumenty centralnie zarządzane przez Komisję Europejską”.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, opisał ofertę wsparcia wdrożenia instrumentu ze strony KPK oraz działania podejmowane w tym zakresie: „Krajowy Punkt Kontaktowy od ponad 4 lat zachęca polskie instytucje finansowe do udziału w instrumencie gwarancyjnym programu Kreatywna Europa. Cieszę się, że te działania okazały się skuteczne. Będziemy wspierać polskich pośredników instrumentu oraz przedsiębiorców z sektorów kreatywnych również na etapie realizacji preferencyjnego finansowania”.

Podczas spotkania przedstawiono także główne wnioski z badania dot. bankowalności sektorów kultury i kreatywnych w Polsce, przeprowadzonego na zlecenie KPK ds. Instrumentów Finansowych, uzasadniającego potrzebę oraz prognozującego popyt na preferencyjne finansowanie. Przedstawiciele zaproszonych banków zadeklarowali wsparcie dla realizacji projektu oraz chęć współpracy z BGK w ramach instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych.

Wstępne plany dotyczące dalszych prac przewidują uruchomienie oferty rynkowej jeszcze w 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa dostępne są na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl bądź pod adresem programy@kpkUE.gov.pl

Zdjęcia: MKiDN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X