BGK ponownie podwaja wartość umowy COSME

15 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły zawarcie kolejnej umowy dotyczącej instrumentu gwarancyjnego programu COSME. Polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy zyskają dostęp do łącznie 4 mld zł finansowania zwrotnego w postaci preferencyjnych kredytów.

COSME to program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, wspierający konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. W ramach programu funkcjonuje instrument gwarancyjny, obsługiwany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFI udzielił BGK regwarancji, dzięki której BGK uruchomił własne gwarancje obejmujące kredyty dla MŚP. W efekcie polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z kredytów inwestycyjnych i obrotowych do wysokości 600 tys. zł, bez konieczności zastawiania własnego majątku. Preferencyjnego finansowania udzielają partnerzy BGK, tzn. banki komercyjne i spółdzielcze.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej, skomentowała transakcję następująco: „Jednym z priorytetów polskiego rządu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, szczególnie w zakresie rozwoju i innowacyjności. Państwowy BGK jest największym polskim pośrednikiem programów UE i we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi skutecznie wdraża wiele instrumentów finansowych dla MŚP. Gratuluję kolejnego sukcesu w ramach Programu COSME i jako polski SME Envoy mogę zapewnić o wszelkim możliwym wsparciu w promocji tego instrumentu przez rząd, w tym przede wszystkim poprzez podległy Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, czy też sieć EEN”. 

Aktualna umowa to już trzecie porozumienie BGK z EIF w ramach programu COSME. W ramach poprzednich, zawartych w latach 2015 i 2017, BGK uruchomił 1,6 mld zł gwarancji, obejmujących 2 mld zł finansowania dla przedsiębiorców. W efekcie nowej umowy wartości te zostały podwojone. Szacuje się, że całkowity portfel 4 mld zł preferencyjnych kredytów pozwoli na dostarczenie finansowania dla ok. 18.000 polskich MŚP. Oferta będzie dostępna do roku 2020.

Prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, powiedziała: “BGK przystąpił do AECM w 2009 roku, gdy roczna wartość udzielonych gwarancji wyniosła 10 mln euro. W 2018 roku planujemy udzielić ich 250 razy więcej – aż 2,5 mld euro. BGK od lat stwarza warunki dla rozwoju polskich przedsiębiorców, a z doświadczenia wiemy, że gwarancja jest najbardziej efektywnym instrumentem ich wsparcia. Cieszymy się, że dzięki współpracy z EFI podwoimy wsparcie dla dużej grupy małych i średnich firm”.

Instrument gwarancji kredytowych programu COSME jest objęty Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), kluczowej inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego. Roger Havenith, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział: “Jesteśmy zachwyceni sukcesem transakcji COSME EFSI z BGK w Polsce i dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy wzrost funduszy dla  MŚP. Zwiększone zapotrzebowanie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw z ograniczonymi wymogami w zakresie zabezpieczenia pokazuje potrzebę wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że trwała współpraca z BGK – długoletnim partnerem EFI – zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy z ograniczonym dostępem do środków finansowych będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy”.

BGK oraz banki współpracujące w ramach programu COSME korzystają ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych. KPK aktywnie promuje ofertę finansowania w ramach programów UE wśród polskich przedsiębiorców. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnego wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X