Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.
W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.
Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo – rozwojowych oraz inwestycji.
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.
Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Ochrona własności przemysłowej

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.
Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Design dla przedsiębiorców

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych w sprawdzeniu potencjału wzorniczego firmy oraz na opracowaniu funkcjonalnego rozwiązania produktowego wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.
Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia  2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Projekty akceleracyjne

Działanie przeznaczone jest dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego. Dofinansowanie obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów.
Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r. Więcej informacji.

Plik pdf. do pobrania.

Wzór na konkurencję

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, którzy mogą otrzymać dofinasowanie na opracowanie nowej strategii wzorniczej w pierwszym etapie oraz na jej zrealizowanie w drugim etapie.
Wnioski można składać od 12 września 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w pierwszym etapie. Nabór wniosków w drugim etapie trwa od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r. Więcej informacji

Plik pdf. do pobrania.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Patrycja Ekk-Cierniakowska (tel. 22 432 80 80, e-mial: patrycja_ekk@parp.gov.pl)

Dodaj komentarz

X