Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów finansowych programów UE

Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisują największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1.2 mld zł.

Od lewej: Piotr Michałowski – Dyrektor Grupy EBI w Polsce, Wojciech Paluch – Dyrektor Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Kinga Schlesinger – Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Roger Havenith – Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

COSME to ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.

obrazek Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od dobrej formy przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą im w rozwoju. Dziś firmy zyskują dostęp do 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Gratuluję Bankowi Pekao S.A. oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu zawarcia nowej umowy. Rząd wspiera wdrażanie programu COSME, którego założenia są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Dzisiejsze ogłoszenie umowy EFI i Banku Pekao S.A. jest bardzo dobrą wiadomością dla start-upów oraz małych firm w Polsce pragnących się rozwijać. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej około 1500 polskich MŚP, które walczą o dostęp do finansowania, uzyskały nową szansę. To jeszcze jeden przykład, że Plan Junckera działa – zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje założoną strategię na lata 2018-2020.

Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych. Podpisanie umowy COSME wpisuje się w naszą strategię – powiedział Michał Krupiński, Prezes Banku Pekao S.A.

Roger Havenith, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego powiedział: – Wsparcie EFI za pośrednictwem Planu Inwestycyjnego dla Europy wciąż zapewnia szeroki zakres możliwości polskich MŚP i z przyjemnością ogłaszamy dziś nową umowę z Bankiem Pekao S.A. Gwarancja pomoże Bankowi Pekao S.A. zapewnić lepszy dostęp do finansowania dla obecnie wykluczonych finansowania ryzykownych MŚP i firm rozpoczynających działalność – zgodnie z naszą strategią wspierania przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu.
– Bank Pekao S.A. od wielu lat jest wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem instytucji Unii Europejskiej. Obecna umowa COSME to już kolejna umowa zawarta przez Bank z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Łączna wartość tych umów to blisko 3,8 mld zł. W ramach obecnego, największego portfela, zaoferujemy preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich firm. Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln. Jesteśmy jedyni w Polsce z takim wysokim progiem – skomentował Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

COSME a na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla Banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI. Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i pokryje 50% kredytu. Gwarancja ta nie jest też pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Gwarancja COSME może być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej 3 lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt.

Polskie banki bardzo sobie cenią współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który, po BGK, jest w Polsce największą publiczną instytucją gwarancyjną dla MŚP. Popyt polskiego biznesu na gwarancje kredytowe ciągle rośnie. Z naszych badań wynika, że wciąż ponad 20% klientów banków, to przedsiębiorcy, którzy bez takiej gwarancji nie dostaliby kredytu, a kolejne 20% nawet jeśli uzyskałoby kredyt – to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao SA, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce”– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. Planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Dzisiejsza umowa jest zarazem najnowszą polską umową w ramach tzw. Planu Junckera. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy mają szansę pozyskać finansowanie o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł. Zajmujemy w tej chwili 7. miejsce w UE pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione w tzw. małym oknie Planu Junckera, dedykowanym małym i średnim firmom – powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny za koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.
– Jestem przekonany, że jako instrument zarządzania ryzykiem, gwarancja i wsparcie programu COSME powinny stanowić dla polskich przedsiębiorców istotny impuls inwestycyjny – dodał Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Przykłady projektów klientów Banku Pekao S.A., którzy już skorzystali z gwarancji EFI poprzednich programów UE: produkcja i eksport stolarki aluminiowej i PCV; produkcja i eksport domów z bali; przemysł fleksograficzny – produkcja i eksport rotacyjnych maszyn poligraficznych; produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej; produkcja elementów i usługi obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych; usługi teletechniczne i telekomunikacyjne; produkcja i eksport mebli opartych na nowoczesnym designie; wsparcie systemów przechowywania sprzętu zimowego (serwisów, hoteli oraz lodowisk).

– W efekcie umowy Banku Pekao S.A., Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach europejskiego rynku finansowego, jak np. Niemcy, Francja czy Włochy. KPK wspierał Bank w procesie aplikacyjnym i będzie wspierał w szybkiej dystrybucji wsparcia do polskich firm – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Na konferencji prasowej z okazji podpisania umowy byli także obecni: Roger Havenith, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, oraz Kinga Schlesinger, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Od lewej: Marek Ulman – Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych, Paweł Kozyra – Dyrektor Biura Komunikacji Pekao S.A., Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Roger Havenith – Wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Vincent Van Steensel – Dyrektor Wydziału Gwarancji Portfelowych, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Kiril Stoychev – Transaction and Relationship Officer, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Wojciech Paluch – Dyrektor Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kontakt dla Prasy:

 • Bank Pekao S.A.: Paweł Kozyra
  Mobile: 727 413 508 Tel.: +48 22 524 51 48, E-mail: media@pekao.com.pl
 • KPK: Łukasz Bogusz
  Tel.: +48 6966495, E-mail: programy@zbp.pl
 • EIF (Luksemburg): David Yormesor
  Tel.: +352 42 66 88 346, E-mail: d.yormesor@eif.org
 • European Commission (Bruksela): Siobhán Millbright
  Tel.:+ 32 (0)2 29 57 361, E-Mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X