Zapraszamy na CREATIVITY DAYS

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (organizator wydarzenia) oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (partner merytoryczny wydarzenia) serdecznie zapraszają do udziału w „Creativity Days” – nowej inicjatywy MKiDN, kóra obejmuje cykl konferencji poświęconych poszczególnym branżom sektorów kreatywnych w dn. 10-19 października 2018 r. w Warszawie.

W szczególności zapraszamy na konferencję 15 października 2018 r. pt. „Finansowanie Sektorów Kreatywnych” poświęconą m.in. Instrumentowi Gwarancyjnemu programu Kreatywna Europa.

Informacje o wydarzeniu: http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/program.php
Formularz rejestracyjny: http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/rejestracja.php

Dodaj komentarz

X