Broszura nt. działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych UE

Broszura nt. działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami.

Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji.

Broszura do pobrania.

Więcej informacji na: publications.europa.eu

Dodaj komentarz

X