Efektywna współpraca biznesu z nauką

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu”.

Wydarzenie odbędzie się dn. 26.02.2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Głównym tematem konferencji będzie współpraca środowisk biznesowych i akademickich w świetle dwóch bardzo ważnych dokumentów – konstytucji dla biznesu oraz konstytucji dla nauki oraz ich oczekiwania i nadzieje związane z tymi ważnymi dla długofalowego rozwoju kraju projektami. Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw wskazane zostaną dotychczasowe doświadczenia, przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i transferem wiedzy, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu.

W szczególności zapraszamy do udziału w bloku sesji pt. „Doświadczenia współpracy nauki i biznesu oraz instrumenty wspierające transfer technologii i komercjalizację” z udziałem przedstawiciela KPK dot. „Dostępnych instrumentów wspierania działalności badawczo rozwojowej oraz innowacyjności w Polsce”. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku eksperckim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: forum@pfag.org.pl .

Informacje o wydarzeniu: http://pfag.pl/najblizsze-spotkanie/

Formularz rejestracyjny: www.pfag.pl/najblizsze-spotkanie/#formularz_zgloszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X