Forum Bankowe 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza instytucje finansowe na konferencję pt. „Forum Bankowe 2019”, która odbędzie się dn. 14 marca 2019 rwHotelu InterContinental w Warszawie.

Tytułem przewodnim konferencji są wyzwania na nowe czasy. Podzielone zostały na cztery części, przy czym dwie pierwsze będą dotyczyć kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe dwie zagadnień technologicznych. Fundamentalne znaczenie ma dyskusja na temat ekonomicznych warunków działania banków i możliwości finansowania rozwoju gospodarki przez sektor bankowy.

W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej oraz Planu inwestycyjnego dla Europy Banki mogą skorzystać z szeregu instrumentów wsparcia biznesu. Dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców. Poza instrumentami podziału ryzyka, w ramach programów UE udostępniono także pożyczki dla instytucji finansowych, jak również bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe, w tym badania ratingowe, dla instytucji udzielających mikrofinansowania. Szczegółowych informacji nt. powyższych instrumentów udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, powołany uchwałą Rady Ministrów i działający pod nadzorem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, przy Związku Banków Polskich. KPK ds. Instrumentów Finansowych prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju, a jego usługi świadczone są bezpłatnie. Banki zainteresowane udziałem zapraszamy do nawiązania współpracy z KPK.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim KPK w strefie wystawienniczej wydarzenia.

W przypadku dodatkowych pytań dot. konferencji prosimy o kontakt z: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-bankowe-2019/

Informacje o wydarzeniu: https://konferencje.alebank.pl/logotypy/forum-bankowe-2019/

Formularz rejestracyjny: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-bankowe-2019/

Dodaj komentarz

X