Program Akcelerator Branżowy – Sektor Moda Polska

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju zaprasza przedsiębiorców z branży modowej na wydarzenie poświęcone wsparciu finansowemu rozwoju eksportu i ekspansji inwestycyjnej polskich firm branży modowej.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 24-25.04.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (sala ABC).
Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm, które jeszcze mają jeszcze stosunkowo małe doświadczenie eksportowe, jednak duże podmioty nie są w żaden sposób wykluczone.

Wydarzenie ma odpowiedzieć na pytania:

  1. Jakie są instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania eksportu towarów, usług i dóbr inwestycyjnych? Kto i jak może z nich skorzystać?
  2. Na jakich warunkach można pozyskać kapitał na inwestycje i przejęcia w kraju lub za granicą?
  3. Czy istniejące instrumenty/procedury są adekwatne do potrzeb rynku/branży?
  4. Jak można skorzystać ze wsparcia instytucjonalnego oraz jakie kompetencje mają poszczególne instytucje udzielające wsparcia? Z kim się kontaktować?
  5. Jakie programy dotacyjne są obecnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełnić, aby móc z nich skorzystać?
  6. Czy istniejące instrumenty/procedury są adekwatne do potrzeb rynku/branży? Czy należy coś zmienić?

W szczególności zapraszamy do udziału w bloku pt. „Wsparcie finansowe rozwoju eksportu i ekspansji inwestycyjnej polskich firm branży modowej” z wystąpieniem przedstawicieli KPK dot. „Oferty instrumentów z zakresu wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej”. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: www.startup.pfr.pl .

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT pod nr. tel. 22 262 92 98, e-mail: Dariusz.Latoszek@mpit.gov.pl

Informacje o wydarzeniu.
Formularz rejestracyjny.

Dodaj komentarz

X