Bądź kreatywny – zadzwoń do banku! Spotkanie informacyjne Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych programu Kreatywna Europa

10 kwietnia 2019 r. w DH VITKAC w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych programu Kreatywna Europa, zorganizowane przez Creative Europe Desk Polska przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

30 czerwca 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w sprawie wdrożenia Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnych w ramach programu Kreatywna Europa. Budżet tego programu wyniósł 121 mln euro.

Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił gwarancje oraz regwarancje dla pośredników finansowych. We wrześniu 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę regwarancji, dając tym samym możliwość skorzystania z tego instrumentu gwarancyjnego Polskim przedsiębiorcom. Na podstawie umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował ofertę gwarancji portfelowych dla banków finansujących przedsiębiorców. Gwarancja obejmuje 80% ryzyka z tytułu kredytów udzielonych przedsiębiorcom z sektorów kultury i kreatywnych. Dzięki podziałowi ryzyka, banki finansujące są w stanie udzielać kredytów na bardziej korzystnych warunkach, rezygnując z wybranych wymogów dotyczących wkładu własnego, przedstawianych przez przedsiębiorcę zabezpieczeń bądź historii finansowej. Efektem będzie większa dostępność kredytów dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, którzy ze względu na specyfikę działalności (np. brak zabezpieczeń, wkładu własnego, nieregularność przychodów, nietypowy charakter realizowanych projektów) nie zawsze mogą skorzystać z finansowania dostępnego na zasadach rynkowych.

Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych jest jedynym takim rozwiązaniem w Polsce, który ma na celu ułatwić dostęp do finansowania projektów krajowych oraz międzynarodowych realizowanych przez przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury.


Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

Spotkanie otworzyła Małgorzata Kiełkiewicz, dyrektor Creative Europe Desk Polska. Następnie Artur Rzepiński przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zaprezentował rolę EFI we wdrażaniu instrumentów finansowych programów UE oraz przedstawił uczestnikom spotkania genezę powstania programu Kreatywna Europa.

Artur Rzepiński, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Mateusz Olszak, dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedział o regwarancji uruchamianej przez BGK w ramach Programu Kreatywna Europa, wymieniając korzyści płynące dla ostatecznych odbiorców – czyli przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Najważniejsze z nich to:

  • niski koszt zabezpieczenia – preferencyjna opłata prowizyjna 0,25% od kwoty gwarantowanej
  • maksymalny zakres zabezpieczenia kredytu z tytułu gwarancji – 80% kwoty udzielonego kredytu
  • maksymalna kwota kredytu zabezpieczona gwarancją – 8,4 mln zł
  • korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę)
  • umożliwienie finansowania i rozwoju sektora kreatywnego i kultury
  • finansowanie w formie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
  • szybka ścieżka decyzyjna
Mateusz Olszak, Bank Gospodarstwa Krajowego

W kolejnym wystąpieniu Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, zaprezentował wyniki badania nt. dostępu przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych do finansowania zwrotnego oraz ich planów inwestycyjnych.

Arkadiusz Lewicki, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Wiele problemów sektorów kultury i kreatywnych może rozwiązać prezentowana wcześniej gwarancja. Według raportu, dotacje, kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne zajmują odpowiednio 3, 4 i 5 miejsce w rankingu źródeł finansowania podmiotów kultury i kreatywnych. 70% ankietowanych przedsiębiorców, jako planowane źródło finansowania zewnętrznego wskazało dotację 30%, kredyt i 25% leasing.

W kolejnej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli banków, które planują oferować przedsiębiorcom preferencyjne kredyty z gwarancją BGK w ramach programu Kreatywna Europa. Będą to m.in.

  • Alior Bank S.A.,
  • PKO Bank Polski S.A.
  • SGB Bank S.A. (wraz z bankami spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy SGB).
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli banków
Od lewej: Piotr Cirin, PKO Bank Polski S.A., Jolanta Gniatkowska, SGB-Bank S.A., Aleksandra Podobińska-Durka, Alior Bank S.A., Mateusz Olszak, Bank Gospodarstwa Krajowego, Alicja Grawon-Jaksik (Moderator)

Kwestie poruszane w panelu dotyczyły terminu uruchomienia oferty, wymaganej dokumentacji oraz korzyści wynikających z kredytu zabezpieczonego gwarancją w odniesieniu do oferty standardowej. Według wstępnych zapowiedzi przedstawicieli banków, preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych będą dostępne w pierwszych oddziałach już od czerwca 2019 r.

Uczestnicy spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X