Pierwsze polskie banki w dołączają do pilotażu energooszczędnych hipotek Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich informuje, że do ogłoszonego w ubiegłym roku projektu EeMAP (z ang. Energy Efficiency Mortgage Action Plan), czyli Planu działania na rzecz kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe, przystąpiły pierwsze dwa banki z Polski PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny.

Celem projektu jest stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne technologie, co z kolei ma zachęcać właścicieli nieruchomości do działań zwiększających efektywność energetyczną nieruchomości lub do nabywania takich nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych warunków finansowania (preferencyjne oprocentowania i/lub zwiększona wartość kredytu hipotecznego). Wypracowanie zasad szacowania ryzyka kredytobiorcy, oraz zasad zarządzania „zielonymi aktywami” będzie istotnym zagadnieniem, ze względu na cel obniżenia wymogów kapitałowych, co ma stanowić zachętę dla banków do odegrania kluczowej roli w stymulowaniu działań związanych ze zmianami klimatycznymi w europejskim sektorze budowlanym.

Projekt pilotażowy został podzielny na trzy części. Pierwsza odnosi się do instytucji kredytowych („zarządzanie finansami”), druga do instytucji zajmujących się efektywnością energetyczną („zarządzanie oszczędnością energii”), a trzecia to wytyczne dla rzeczoznawców („zarządzanie wartością nieruchomości”).

Do tej pory w inicjatywę zaangażowało się 45 banków z różnych krajów europejskich.

“Przystępując do projektu mamy możliwość współuczestniczenia w kształtowaniu europejskich standardów, w tym przyszłych unijnych rozwiązań regulacyjnych. Chcemy następnie wykorzystywać te doświadczenia w budowaniu podstaw dla funkcjonowania energooszczędnych hipotek na rynku polskim” – powiedział dyrektor pionu klienta detalicznego PKO BP Szymon Wałach.

“Nasz udział w tej inicjatywie pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych hipotek, dając nam jednocześnie możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz korzystania z szerokiej wiedzy ekspertów z dziedziny finansów, budownictwa i wyceny nieruchomości w całej Europie, co w przyszłości może w istotny sposób przełożyć się na rozwój rynku energooszczędnych hipotek w Polsce” – dodała prezes PKO BH Paulina Strugała.

Z radością witamy PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny w pilotażowym programie EEM. Cieszę się, że do naszego projektu przystąpili pierwsi reprezentanci polskiego rynku. To silne wsparcie dla naszej inicjatywy. Jestem przekonany, że banki te odegrają kluczową rolę w kształtowaniu ram efektywnie energetycznych hipotek na polskim rynku. Mam także nadzieję, że w ślad za liderami rynku kolejne banki z Polski dołączą do naszej inicjatywy” – skomentował koordynator Energy Efficient Mortgages Initiative Luca Bertalot.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na: http://energyefficientmortgages.eu/

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich, prowadzi od 2018 r. działania informacyjne oraz doradcze zapewniając wsparcie dla banków i instytucji finansowych zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020, mającym na celu m.in. ułatwienia i innowacje w dostępie do finansowania zewnętrznego, w tym w zakresie rozwoju efektywności energetycznej.

Prosimy o kierowanie ewentualnych zapytań na adres mailowy: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X