Środki finansowe na rozwój firmy i zatrudnienia

18.04.2019 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE, a także udzielał indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. W szkoleniu udział wzięli przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, w tym również osoby samozatrudnione i rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie Mazowsza i okolic.


Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podczas prezentacji

Wystąpienie KPK spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Zaprezentowano możliwości wynikające z dostępnego aktualnie preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z programów ramowych UE. W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy- uczestnicy szkolenia, Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. Zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. Badawczej i innowacyjnej. Obejmuje również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.

KPK ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Wszyscy zainteresowani wsparciem biznesu z programów ramowych UE mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów i seminariów.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapewnia kontakt za pośrednictwem bezpłatnej infolinii KPK: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl .

Dodaj komentarz

X