Finansowanie efektywności energetycznej

Szanowni Państwo
Zachęcamy Państwa do udziału w instrumentach finansowych i innowacyjnych oraz projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego Horyzont2020. Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

Wśród szerokiego zakresu zagadnień, które wchodzą w skład programu Horyzont2020 istotna jest rola zagadnień związanych z efektywnością energetyczną. Szczególnej Państwa uwadze polecamy tematy konkursowe związane z aspektem finansowania efektywności energetycznej:

Innovative financing for energy efficiency investments (numer konkursu: LC-SC3-EE-9-2018-2019)

W ramach grantu dofinansowanie może otrzymać innowacyjny instrument finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną bądź też opracować sposób łączenia istniejących rozwiązań, w tym budowanie zdolności operacyjnej.

Mainstreaming energy efficiency finance (numer konkursu: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020)

W ramach grantu dofinansowanie może otrzymać standaryzacja i analiza porównawcza inwestycji w efektywność energetyczną, budowanie zdolności banków i inwestorów na poziomie krajowym i lokalnym,
w szczególności w zakresie gwarantowania inwestycji w efektywność energetyczną czy też ukierunkowaniem na inwestorów instytucjonalnych (np. publiczne systemy emerytalne) w celu zwiększenia udziału ich funduszy w efektywność energetyczną.


W konkursach programu Horyzont2020 mogą brać udział wszystkie instytucje posiadające osobowość prawną. W powyższych konkursach finansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Aplikować o fundusze można w tegorocznym naborze do 3 września 2019. Możliwe będzie także aplikowanie w przyszłorocznym naborze w ramach 2 tematu. Aplikować o powyższe granty mogą międzynarodowe konsorcja złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów UE (bądź stowarzyszonych). Okres realizacji projektu przeważnie wynosi od 2 do 4 lat.

UWAGA: KPK zaprasza na organizowane 30 kwietni br.  przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) webinarium mające na celu  wyjaśnienie szczegółów naborów oraz zasad przygotowania wniosku. Rejestracja i informacje: tutaj.

Zachęcamy także do kontaktu z KPK. Możemy pomóc instytucjom finansowym m.in. w: informacji nt. już istniejących instrumentów finansowych, poszukiwaniu partnerów, sprawdzić wniosek konkursowy, poinformować o wymogach konkursu i zwrócić uwagę na wszelkie istotne kwestie:

  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK IF UE) Osoba kontaktowa: Marek Ulman, marek.ulman@zbp.pl
  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE). Osoba kontaktowa: dr Maria Śmietanka,maria.smietanka@kpk.gov.pl
  • Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Osoba kontaktowa: Kamila Paquel, Kamila.PAQUEL@ec.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X