Dzień z Horyzontem 2020

W dniu 04.04.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Dzień z Horyzontem 2020 zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Otwarcie konferencji Dzień z Horyzontem 2020

Celem spotkania było dotarcie do nowych potencjalnych beneficjentów Horyzontu 2020. Wydarzenie zaadresowane zostało do osób i jednostek zainteresowanych aplikowaniem do programów ramowych, ale przede wszystkim do nowych uczestników, z myślą o zainteresowaniu ich unijnymi grantami i zachęceniu do udziału w programie Horyzont 2020. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu. Eksperci KPK opowiedzieli z kolei o tym, co oferuje program naukowcom, przedsiębiorcom i innym instytucjom w najbliższych konkursach w latach 2019-2020 i jak skutecznie starać się o dofinansowanie na realizację projektów. O korzyściach z programu przekonywali beneficjenci Horyzontu 2020.

W dalszej części wydarzenia wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. nt. m.in. Zdrowie, Infrastruktury badawcze, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, COST, Inicjatywa leków innowacyjnych.
Dodatkową zachętą do udziału w wydarzeniu był fakt, że nowy system oceny działalności naukowej wysoko punktuje zaangażowanie uczelni i instytutów w realizację projektów w Horyzoncie 2020. W szczególności jest to istotne w przypadku przyznawania kategorii A+.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie.

Ważnym punktem programu konferencji było zaprezentowanie przez przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE – jako partnera merytorycznego wydarzenia – instrumentów finansowych w programie Horyzont 2020. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE. W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podczas prezentacji instrumentów finansowych Programów UE

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. Zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. Badawczej i innowacyjnej. Obejmuje również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.
KPK IF PUE umożliwił uczestnikom konferencji indywidualne konsultacje z ekspertami KPK IF nt. instrumentów finansowych programów UE na stanowisku eksperckim.

Stoisko KPK podczas konferencji Dzień z Horyzontem 2020

Dodaj komentarz

X