Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich  zaprasza banki spółdzielcze na konferencję pt. „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019”, która odbędzie się dn. 22 – 23 maja 2019 rw Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Tytułem przewodnim konferencji będzie „Technologia na rzecz biznesu”, perspektywy funkcjonowania bankowości spółdzielczej w obszarze technologii oraz wzrastającej roli fintechów i robotów w bankowości spółdzielczej, a także wykorzystywanie technologii IT w dodatkowych usługach.

W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej oraz Planu inwestycyjnego dla Europy Banki mogą skorzystać z szeregu instrumentów wsparcia biznesu. Dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców. Poza instrumentami podziału ryzyka, w ramach programów UE udostępniono także pożyczki dla instytucji finansowych, jak również bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe, w tym badania ratingowe, dla instytucji udzielających mikrofinansowania. Szczegółowych informacji nt. powyższych instrumentów udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, powołany uchwałą Rady Ministrów i działający pod nadzorem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, przy Związku Banków Polskich. KPK ds. Instrumentów Finansowych prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju, a jego usługi świadczone są bezpłatnie. Banki zainteresowane udziałem zapraszamy do nawiązania współpracy z KPK.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim KPK w strefie wystawienniczej wydarzenia.

W przypadku dodatkowych pytań dot. konferencji prosimy o kontakt z Panią Martą Rakowską: tel. (22) 627 59 64, e-mail: m.rakowska@aleBank.pl.

Informacje o wydarzeniu: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2019/

Formularz rejestracyjny: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2019/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X