Środki na rozwój firmy i zatrudnienia

W dniu 25.07.2019 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE, a także udzielał indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. W szkoleniu udział wzięli przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, w tym również osoby samozatrudnione i rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie Mazowsza i okolic.

Sebastian Sobieraj Koordynator ds. Instrumentów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej UE, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podczas prezentacji.

Wystąpienie przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Sebastian Sobieraj – koordynator ds. Instrumentów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej UE, zaprezentował możliwości wynikające z ofert preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z programów ramowych UE. W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców.

Uczestnicy podczas szkolenia, Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszaw

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. Zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. Badawczej i innowacyjnej. Obejmuje również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.

KPK ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Wszyscy zainteresowani wsparciem biznesu z programów ramowych UE mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów i seminariów.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapewnia kontakt za pośrednictwem bezpłatnej infolinii KPK: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X