Banki zainteresowane zwiększeniem budżetu gwarancyjnego na instrumenty UE w Polsce

2 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie rynku bankowego, zorganizowane wspólnie przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK), Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w sprawie stanu wdrożenia i rozwoju sprzedaży nowych gwarancji UE dla polskich beneficjentów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele banków komercyjnych i spółdzielczych oraz BGK- pełniącego rolę Narodowego Pośrednika Finansowego w ramach unijnych programów COSME i Kreatywna Europa w Polsce.

Podczas spotkania przedstawiciele BGK zaprezentowali stan wdrożenia nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektora kreatywnego i kultury – „Kreatywna Europa”. Zaproszono banki także do kooperacji z BGK w ramach tego najnowszego instrumentu gwarancyjnego UE
w Polsce. Przedstawiono także stan wykorzystania i perspektywy zwiększenia alokacji budżetu gwarancji COSME dla polskich banków.

Instrument finansowy „Kreatywna Europa” zabezpiecza spłatę kredytu do 80% wartości finansowania. Maksymalna kwota kredytu udzielonego z gwarancją to 8,4 mln zł. Finansowanie udostępniane jest przez pośredników finansowych – banki. Jak do tej pory pięć banków podpisało umowę z BGK, z czego trzy już wdrożyły gwarancję do oferty. Udzielono już także pierwszych gwarancji przedsiębiorcom (z sektora gier komputerowych). Planowana akcja kredytowa przez sektor bankowy dla tego instrumentu to ok. 0,5 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi ciągły nabór na pośredników finansowych. Każdy bank zainteresowany współpracą i udziałem w programie może zgłosić się w tej sprawie bezpośrednio do BGK.

Program gwarancyjny COSME cieszy bardzo dużym powodzeniem wśród polskich przedsiębiorców. Jest to bardzo uniwersalna gwarancja spłaty kredytu skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bez ograniczeń sektorowych. Gwarancję w swojej ofercie dystrybuuje 12 banków, w tym dwa zrzeszenia banków spółdzielczych (poprzez kilkadziesiąt banków spółdzielczych). Planowana akcja kredytowa dla instrumentu COSME wynosi 6 mld zł do 2020 r. BGK zapoczątkował rozmowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w sprawie zwiększenia puli finansowej na tę gwarancję jeszcze w obecnej perspektywie finansowej. Ze względu na wyniki sprzedaży gwarancji COSME, wg wstępnych rozmów wynika, że budżet na gwarancje zostanie zwiększony do wysokości 3 mld zł. Banki potwierdziły duże zainteresowanie tym instrumentem gwarancyjnym. W opinii banków jest to obecnie, obok gwarancji krajowej PLD (de minimis), najatrakcyjniejszy instrument wsparcia akcji kredytowej na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym w Polsce.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprosił i zaprezentował także bankom koncepcję kampanii promocyjnej instrumentów gwarancji kreatywnej w Polsce w II półroczu 2019 roku. Projekt będzie realizowany m.in. pod patronatami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej na temat obu instrumentów: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz www.BGK.pl

Kontakt:
Sebastian Sobieraj: Sebastian.Sobieraj@zbp.pl

Dodaj komentarz

X