Kredyt dla przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury – bardziej dostępny!

Europejski Fundusz Inwestycyjny, obsługujący instrument finansowy Programu Kreatywna Europa, ogłosił rozszerzenie zakresu działalności, kwalifikujących się do wsparcia w ramach tego instrumentu. Decyzja ta oznacza zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów dla większej liczby przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, również z Polski.

Na podstawie umowy z Komisją Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny udziela gwarancji dla finansowania przedsiębiorców realizujących projekty z tzw. sektorów kultury i kreatywnych (SKK). Zakres SKK definiowany jest wg kodów NACE (równorzędnych z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dzięki gwarancji EFI, banki biorące udział w programie są w stanie udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach – np. redukując wymogi dotyczące okresu działania przedsiębiorstwa, wymagając niższego zabezpieczenia, bądź obniżając oprocentowanie. W Polsce tzw. gwarancję kreatywną wdraża Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wespół z bankami komercyjnymi. BGK zawarł umowę regwarancyjną z EFI i udziela gwarancji portfelowych bankom finansującym przedsiębiorców. Oferta preferencyjnych kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z SKK jest wdrażana od czerwca 2019 r. Oferta jest dostępna w Alior Banku, BOŚ Banku, SGB-Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz wybranych bankach spółdzielczych. W przyszłości oczekiwane jest rozszerzenie listy pośredników. Szczegóły oferty dostępne są na stronie Finansowanie dla beneficjentów.

Rozszerzenie kryteriów kwalifikacyjnych instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa umożliwi skorzystanie z finansowania nowym grupom przedsiębiorców. W nowych kryteriach uwzględniono przede wszystkim działalność uzupełniającą, wspierającą i poboczną dla sektorów kultury i kreatywnych. Pełna lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z preferencyjnych kredytów jest dostępna pod tym adresem.

W razie dodatkowych pytań lub zainteresowania instrumentami finansowymi prosimy o kontakt: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X