Finansowanie inwestycji Social Impact – dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC

W dniu 20.09.2019 odbyło się seminarium warsztatowe pt. „Finansowanie inwestycji Social Impact -dobre praktyki oraz instrumenty wsparcia funduszy SVC”, skierowane do przedstawicieli funduszy typu impact investing, którego organizatorem były Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Celem spotkania było zachęcenie potencjalnych kandydatów na pośredników finansowych UE poprzez prezentację oferty najnowszych instrumentów finansowych UE w tym zakresie oraz dobrych praktyk innych instytucji finansowych.

Seminarium zostało otwarte wprowadzeniem Arkadiusza Lewickiego, Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Pana Uli Grabenwartera Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Inwestycji Kapitałowych w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym, którzy wskazali na potrzebę wsparcia rozwijanego się sektora przedsiębiorczości społecznej.

Podczas seminarium przedstawiona została przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aktualna informacja o stanie sektora ekonomii społecznej w Polsce oraz jego potencjale wzrostu. Zaprezentowane zostały obecnie dostępne mechanizmy wsparcia dedykowane podmiotom tego sektora.

Następnie przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy – EVPA przedstawił klasyfikację sposobów inwestowania w przedsiębiorstwa społeczne ze względu na poziom ich rozwoju oraz omówił stan europejskiego rynku inwestycji w podmioty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo. W kolejnym punkcie seminarium zaprezentowane zostały dobre praktyki funduszy realizujących inwestycje w obszarze social impact, tj. Fundusz Valores oraz Fundusz Simpact.

Ostatnim i najważniejszym punktem seminarium był warsztat z zakresu instrumentów finansowych dedykowanych funduszom Social Venture Capital, którego poprowadzili przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego pod kierunkiem Dyrektora Patrica Gresko.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Partnerem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. We współpracy z Grupą EBI, KPK oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.

W celu uzyskania dostępu do poniższych materiałów prosimy o kontakt na adres e-mail: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X