Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”

Cykl Konferencji
„Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”
15 października 2019 – 30 września 2020 roku

Opis Projektu

 • Cel:
  Poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych, dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym.
  Poinformowanie przedsiębiorców o instrumentach wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku kredytowym.
 • Kontekst gospodarczy i programowy:
  W ostatnich tygodniach br. polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny- Komisję Europejską oraz polski Rząd w postaci KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, PARP i BGK. W efekcie na rynku pojawiła się oferta bardzo atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu.
  Instrumenty te dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych- tj. kreatywnych i innowacji, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki.
  Szybkie wykorzystanie środków unijnych pozyskanych przez polskie instytucje finansowe dla naszych przedsiębiorców pozwoli na sięgnięcie po kolejne środki unijne dla Polaków.
  Projekt wpisuje się w strategie i programy krajowe (np. SOR, Program Wieloletni) i unijne (programy ramowe UE).

Organizatorzy:

Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X