Szanowni Państwo, Uczestnicy Kongresu 590 !

W dobie szybko zmieniającego się otoczenia działalności gospodarczej nieodzownym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw oraz skutecznego budowania przewag konkurencyjnych jest efektywne wdrożenie nowych rozwiązań, zarówno w obszarze operacyjnym jak i technologicznym. Wdrażanie innowacyjnych technologii szczególnie w fazie ich komercjalizacji najczęściej powoduje wzrost ryzyka prowadzonej działalności, a tym samym może tworzyć bariery w dostępie do pozyskania finansowania. Niemniej jednak przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty działalności poprzez pozyskanie preferencyjnych instrumentów unijnych. W tym celu mogą skorzystać z szerokiej oferty gwarancyjno- kredytowo- kapitałowej, przygotowanej w ramach programów ramowych UE tj. centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską. Warto w tym miejscu podkreślić, że polski rynek finansowy posiada ogromny potencjał w zakresie obsługi projektów rozwojowych przedsiębiorców. Dowodem są tu np. popyt i sukcesy w zakresie programu COSME czy CIP w sektorze MŚP.

Programy ramowe UE przeznaczone dla wszystkich państw członkowskich
(i wybranych państw spoza UE), zazwyczaj bez „kopert narodowych” – tzn. budżetów gwarantowanych dla poszczególnych państw. Wykorzystanie środków wsparcia zależy w dużej mierze od aktywności beneficjentów z poszczególnych państw i jakości zgłaszanych projektów. Jeśli pragniemy aby Polska sięgała głębiej do tej kieszeni unijnego wsparcia- należy wspierać krajowe instytucje finansowe i ich klientów w dostępie do opisywanych tu instrumentów. Po to właśnie funkcjonuje nasz KPK.

Zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z ofertą dla przedsiębiorców i dla rynku finansowego zarówno na stanowisku eksperckim KPK.

Z poważaniem
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X